ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบได้น้อยมาก

หนี้นอกระบบ
ภาพจาก : freepik
บทบรรณาธิการ

ครบ 1 เดือนพอดีสำหรับการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยมีรายงานเข้ามาว่า มีประชาชนเข้ามาลงทะเบียนแล้วเป็นจำนวน 114,307 ราย คิดเป็นมูลหนี้รวม 7,377.695 ล้านบาท โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 99,038 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 15,269 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 84,632 ราย

สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่คณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ได้วางเอาไว้เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1)การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ด้วยการเชิญ เจ้าหนี้ และ ลูกหนี้ มาทำการไกล่เกลี่ยภายใต้กลไกการปกครองระหว่าง ตำรวจ กับ อัยการ ถ้าไกล่เกลี่ยสำเร็จก็จะมีการทำบันทึกประนีประนอมไว้เป็นหลักฐาน 2)การบังคับใช้กฎหมาย จะแจ้งความดำเนินคดีเฉพาะกับเจ้าหนี้ที่มีพฤติการณ์ประทุษร้ายลูกหนี้ และ 3)การให้ความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการปล่อยวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เงื่อนไขน้อย และ มีระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น

อย่างไรก็ตามผลการดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ทั่วประเทศหลังจากผ่านมา 1 เดือนปรากฏ มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแค่ 4,353 รายจากจำนวนผู้เข้ามาลงทะเบียนในขณะนี้ 114,307 ราย ในจำนวนนี้เป็นการไกล่เกลี่ยสำเร็จแค่ 934 ราย มีมูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 257.770 ล้านบาท หลังไกล่เกลี่ย 126.120 ล้านบาท หรือ มูลหนี้ของลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ลดลงไปเพียง 131.650 ล้านบาท จากมูลหนี้นอกระบบรวมที่เข้ามาลงทะเบียนไว้ในขณะนี้ 7,377.695 ล้านบาท หรือ คิดแล้วที่ไกล่เกลี่ยหนี้สำเร็จยังไม่ถึงครึ่งของมูลหนี้รวมเลย

ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า ประชาชนที่ตัดสินใจกู้เงินนอกระบบจน “ติดกับดัก” ก็คือ ผู้ที่ต้องการใช้เงินฉุกเฉิน เงินไม่พอจ่ายในชีวิตประจำวัน การหมุนเงินไปจ่ายหนี้เดิม หรือไม่สามารถกู้เงินในระบบได้จากเงื่อนไขคุณสมบัติที่กำหนดโดยสถาบันการเงิน ตลอดจนมีหนี้ในระบบมากจนกู้เงินเพิ่มไม่ได้ ก็จำเป็นที่จะต้องมากู้นอกระบบและถูกภาวะ “ดอกเบี้ย” ทับถมจนไม่สามารถออกจากวงจรหนี้นอกระบบได้ โดยคนที่เป็นหนี้นอกระบบอย่างน้อย ๆ ก่อนที่จะเข้ามาลงทะเบียนแก้ไขหนี้กับ กระทรวงมหาดไทยจะต้องผ่านขั้นตอนมา 2 ขั้นตอนแล้วนั่นก็คือ


การลดรายจ่ายและหารายได้มาเพิ่มเพื่อใช้หนี้ กับ ความพยายามที่จะหาแหล่งเงินกู้ในระบบมาใช้หนี้ เมื่อผ่าน 2 ขั้นตอนนี้ไปแล้วโดยที่จะไม่สามารถใช้หนี้นอกระบบได้ จึงมาถึงขั้นตอนการไกล่เกลี่ยหนี้ ตรงนี้เองที่รัฐบาลให้ กระทรวงมหาดไทย เข้ามาดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ทว่าการดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้กลับประสบความสำเร็จน้อยมาก ทำให้ต้องเริ่มต้นกระบวนการขั้นที่ 2 นั่นก็คือ การบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งก็ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีไปเพียง 25 รายเท่านั้น