แก้ชง SMEs ด้วยมาตรการ “แก้หนี้” บสย. “พร้อมช่วย”

แก้ชง
คอลัมน์ : สมาร์ทเอสเอ็มอี
ผู้เขียน : สิทธิกร ดิเรกสุนทร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

เมื่อรัฐจัดหนักวาระแห่งชาติ “แก้หนี้นอกระบบ” บรรดาลูกหนี้ฟังแล้ว ต่างใจฟูไปตาม ๆ กัน งานนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. รัฐวิสาหกิจ ในกำกับกระทรวงการคลัง “ค้ำประกันสินเชื่อ” ขานรับนโยบายปลดหนี้ พร้อมแผนช่วยลูกหนี้ รหัส 21

ปัจจุบัน บสย. มีพอร์ตค้ำประกันสินเชื่อ SMEs รวมกว่า 8 แสนราย เป็นกลุ่ม Micro SMEs กว่า 70% (วงเงินค้ำเฉลี่ย 110,000 บาท/ราย) และกลุ่ม SMEs (วงเงินค้ำเฉลี่ย 3.2 ล้านบาท/ราย) และลูกหนี้ รหัส 21 ราว 68,000 ราย (รหัสสถานะทางบัญชี 21 บุคคลธรรมดา ที่ผิดนัดชำระหนี้เกิน 90 วัน จากสถานการณ์โควิด-19)

มั่นใจว่า มาตรการเหล่านี้จะช่วยให้ลูกหนี้ประสบความสำเร็จในการแก้หนี้ เริ่มจากการเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ซึ่งเป็นหน้าด่านแรกของการแก้หนี้

หลากหลายโครงการที่ บสย. พร้อมช่วย พร้อมให้คำปรึกษาเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ บสย. และลูกหนี้ รหัส 21 ได้ปลดหนี้ ตัวเบา หายใจคล่อง และในรายที่พร้อม “ปลดหนี้” บสย. ลดต้นให้ 15% มาดูกันว่าในปี 2567 บสย. ช่วยลูกหนี้ผ่านโครงการอะไรบ้าง

โครงการแรก มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ บสย. พร้อมช่วย “หนี้ลด หมดเร็ว ปลดหนี้” ง่าย ๆ กับ 3 ขั้นตอน 1.ลูกหนี้ค้ำประกันติดต่อ บสย. 2.แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการภายใต้มาตรการ บสย. พร้อมช่วย และ 3.เลือกแผนการผ่อนชำระตามความสามารถในการชำระหนี้ ผ่านมาตรการ 3 สี ม่วง เหลือง เขียว

กลุ่มสีม่วง “ลูกหนี้ดี แต่ไม่มีแรงผ่อน” สามารถชำระขั้นต่ำ 500 บาท ผ่อนนาน 4 ปี ตัดเงินต้น 20% ก่อนตัดดอกเบี้ย กลุ่มสีเหลือง “ผ่อนดี มี บสย. ช่วยเหลือ” ชำระครั้งแรก 1% ของยอดหนี้ ตัดต้นทั้งจำนวน ผ่อนนาน 4 ปี พร้อมลดภาระต้นทุน SMEs ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ (-2%) ถึง (-4%) จากอัตราดอกเบี้ยปกติ 6.3% ต่อปี

กลุ่มสีเขียว “ลูกหนี้ดี มีวินัย” SMEs ชำระครั้งแรก 10% ตัดต้นทั้งจำนวน ปลอดดอกเบี้ย 0% เลือกผ่อนนาน 7 ปี “หนี้ลด หมดเร็ว” และเป็นกลุ่มมาตรการยอดฮิตในปี 2566 ซึ่งสามารถช่วยลูกหนี้ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้มากกว่า 12,000 ราย เป็นเม็ดเงินกว่า 4,600 ล้านบาท สำหรับปีนี้ บสย.ได้ต่อยอดขยายโอกาสให้กับ ลูกหนี้ ที่มีประวัติชำระดี จ่ายต่อเนื่องอย่างน้อย 3 งวด บสย. ขยายโอกาส เพิ่มมาตรการ “สีฟ้า” ถ้าพร้อม “ปลดหนี้” บสย. ลดเงินต้นให้ 15% ระยะเวลาทดลองมาตรการ 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. 2567)

ล่าสุด “โครงการพักชำระหนี้ 1 ปี” ตามนโยบายรัฐ จัดหนักแก้หนี้ ปีชง ให้ SMEs ลูกหนี้ บสย. รหัส 21 กับขั้นตอนง่าย ๆ 1.ลงทะเบียนร่วมโครงการที่ LINE OA @tcgfirst 2.บสย. ให้คำแนะนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และหากชำระ 3 งวดติดต่อกัน สามารถเข้าโครงการพักชำระหนี้ 1 ปีได้ทันที เริ่มแล้วเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2567 ถึง 30 มิ.ย. 2568

อีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลมอบหมายให้เร่งแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ โดย บสย. จับมือ ธนาคารออมสิน ช่วยปลดล็อกหนี้นอกระบบ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการนี้ คือ ผู้มีรายได้จากอาชีพอิสระ แต่เป็นหนี้นอกระบบ และขาดหลักประกันสินเชื่อสามารถกลับเข้าสู่สินเชื่อในระบบสถาบันการเงินพร้อมการค้ำประกันโดย บสย. โครงการนี้จะช่วยให้กลุ่มผู้มีรายได้จากอาชีพอิสระ ได้ปลดล็อกจากการเป็น “หนี้นอกระบบ”


ที่สำคัญในปีนี้ บสย.ยังได้เตรียมยกทีมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ SMEs ให้คำปรึกษา ผู้ประกอบการ ลูกหนี้ ร่วมโครงการ “แก้หนี้” ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้จากโครงการไหน และเชิญชวนลูกหนี้ บสย. ขอรับคำปรึกษากับศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน บสย. FA. Center ก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ โดยตั้งเป้าหมายการช่วยให้ SMEs ให้ฟื้นคืนสภาพปลดล็อกจาก NPL และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป