SME D Bank ผุดมาตรการ “3 ลด ปลดหนี้” ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

SME D Bank

SME D Bank ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนให้แก่เอสเอ็มอีไทย ออกมาตรการ “3 ลด ปลดหนี้” ลดเงินผ่อน-ลดเงินต้น-ลดดอกเบี้ย สร้างโอกาสเริ่มต้นใหม่ พร้อมเดินหน้าธุรกิจได้อีกครั้ง แจ้งความประสงค์ภายในเดือนมกราคม 2567

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า ตามที่นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบ กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะลูกหนี้รายย่อยและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ดังนั้น SME D Bank ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ

พร้อมเคียงข้างช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และกลุ่มเปราะบาง ให้ลดภาระทางการเงิน รักษาสถานะไม่ตกชั้นหนี้ และสร้างโอกาสเริ่มต้นใหม่ กลับมาเดินหน้าธุรกิจได้ดีอีกครั้ง ด้วยการออกมาตรการ “3 ลด ปลดหนี้” ได้แก่

1. ลดผ่อน ปรับวงเงินการผ่อนชำระ ตามความสามารถของกิจการ

2. ลดเงินต้น ปรับโครงสร้าง เพิ่มความยืดหยุ่นให้ธุรกิจ นําเงินค่างวดมาชําระตามเงื่อนไข สามารถตัดเงินต้นค่างวด 100% เป็นเวลา 2 ปี อีกทั้งลดดอกเบี้ยค้างให้ทั้งหมด

3. ลดดอกเบี้ย สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (รหัส 21) ยกดอกเบี้ยคงค้างให้ทั้งหมด เมื่อชำระตามเงื่อนไขของธนาคาร หรือปิดบัญชี ลดดอกเบี้ยค้างให้ 100% ช่วยคลายความกังวลใจ เริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้อีกครั้ง

“SME D Bank พร้อมดูแลช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีก้าวข้ามอุปสรรคและลดผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาตรการ “3 ลด ปลดหนี้” จะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงิน เพิ่มความยืดหยุ่นในการชำระหนี้ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ และเปิดโอกาสให้กลับมาเดินหน้าธุรกิจได้อีกครั้ง คาดจะช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นลูกค้าธนาคารได้กว่า 38,000 ราย” นางสาวนารถนารีกล่าว

นอกจากนั้น ยังให้ความช่วยเหลือควบคู่กับด้าน “การพัฒนา” ผ่านโครงการ “SME D Coach” จัดทีมโค้ชมืออาชีพให้คำปรึกษาแนะนำและดูแลแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างใกล้ชิด จนสามารถปรับตัวและก้าวผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี

ลูกค้าธนาคารสามารถแจ้งความประสงค์ได้ภายในเดือนมกราคม 2567 ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ SME D Bank (https://www.smebank.co.th/), LINE Official Account : SME Development Bank และสาขา SME D Bank ทั่วประเทศ เป็นต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357