ก.ล.ต. เพิ่ม 12 เม.ย. 67 วันหยุดพิเศษ ธุรกิจ “บล.-TFEX”

วันหยุด ก.ล.ต.

ก.ล.ต. กำหนดวันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 12 เม.ย. 2567 ของบริษัทหลักทรัพย์-ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามมติ ครม.

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 นั้น สำนักงาน ก.ล.ต.พิจารณาแล้ว

จึงได้กำหนดให้วันที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี

และการกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล