บอร์ด PPP ตั้งคณะกรรมการเคลียร์สัญญา “การบินไทย-AOT” หลังพ้นสถานะรัฐวิสาหกิจ

การบินไทย
Photo by SAEED KHAN / AFP

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลสัญญาการร่วมลงทุน ระหว่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กับ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) เพื่อสะสางสัญญาที่การบินไทยทำไว้ก่อนพ้นสถานภาพจากรัฐวิสาหกิจ จะได้ไม่มีอุปสรรคในเรื่องสัญญาเมื่อการการบินไทยดำเนินการแผนการฟื้นฟู

“เมื่อการบินไทยไม่ได้มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว จึงมีประเด็นว่าสัญญาที่อยู่ร่วมกับ AOT เช่น โครงการโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ เคาน์เตอร์สนามบิน เป็นต้น หากสัญญาเข้าข่ายลักษณะพ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ก็จะต้องปฏิบัติตาม จึงได้ตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลสัญญาเดิมขึ้นมาเพื่อจะแยกดูเป็นรายสัญญาว่าส่วนใดเข้าเกณฑ์บ้าง”

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นในวันนี้ (30 ต.ค.63) จะสรุปในเรื่องดังกล่าว เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบินไทย ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ต่อไป ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะต้องทำให้แล้วเสร็จก่อนที่การบินไทยจะดำเนินการแผนฟื้นฟูแล้วเสร็จในเดือนธ.ค.นี้