“ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” แนะอ่านเงื่อนไขสักนิด…ก่อนซื้อประกันโควิด-19

โควิด

“ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” แนะอ่านเงื่อนไขสักนิดก่อนตัดสินใจซื้อประกันโควิด-19 เฝ้าจับตาระบาดระลอกใหม่ทุบสถิตยอดขายประกันโควิดปี’64

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเชื่อว่า นอกจากผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ เจล/สเปร์ยแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า จะเป็นสิ่งจำเป็นในยุคโควิด-19 ระบาดแล้ว ประกันโควิด-19 ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

สิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนทำการซื้อประกันโควิด-19 คือ ตรวจสอบว่าในบรรดากรมธรรม์ประเภทต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในมือตอนนี้ มีเงื่อนไขความคุ้มครองที่ครอบคลุมมาถึงโรคโควิด-19 แล้วหรือไม่ เพื่อไม่ให้จ่ายเกิน โดยได้ความคุ้มครองเท่าเดิม/ซ้ำซ้อน โดยบางท่านที่มีประกันชีวิตอาจซื้อสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ หรือบางท่านที่วงเงินการซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพเพื่อเป็นค่าลดหย่อนภาษียังไม่เต็มเพดานที่ 100,000 บาท และวางแผนจะซื้อเพิ่มในปีนี้ ก็อาจพิจารณาเลือกซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพที่ให้ความครอบคลุมไปถึงโรคโควิด-19 แทนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ประกันโควิด-19 เป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจจะเหมาะกับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากสิทธิที่ประกันชีวิต+สุขภาพจ่าย

โดยทั่วไป ผลิตภัณฑ์ประกันโควิด-19 ของแต่ละบริษัทที่เสนอขาย มีรูปแบบความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ผู้ซื้อประกันจะได้รับที่ค่อนข้างคล้ายกัน รูปแบบที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยม แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

1. ประเภทจ่ายเป็นเงินก้อนเมื่อเจอเชื้อ ซึ่งวงเงินก็จะอยู่ในช่วงประมาณ 10,000-200,000 บาท ซึ่งเราอาจถือว่าเป็นเงินชดเชยนำมาใช้ได้หลายกรณี เช่น กรณีต้องหยุดงานไม่มีรายได้

และ 2. ประเภทที่ให้ความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาล ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในเรื่องค่ารักษาพยาบาลสูงสุด การชดเชยรายได้รายวัน หรือวงเงินผลประโยชน์สูงสุดในกรณีที่เกิดภาวะโคม่า สมองตาย และระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากโควิด-19 ตามการวินิจฉัยของแพทย์ และเงื่อนไขในการคุ้มครองอุบัติเหตุ


นอกจากจะทำการเปรียบเทียบผลประโยชน์และการคุ้มครองที่ได้รับแล้ว ก่อนจะตัดสินใจซื้อจะต้องทำการศึกษาเงื่อนไข-ข้อยกเว้นของการรับประกันภัยด้วยเช่นกัน เช่น อายุรับประกันสูงสุด จำนวนฉบับกรมธรรม์ที่สามารถซื้อได้ ต่อ 1 ราย

การเว้นการรับประกันกรณีที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง อาทิ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไต โรคปอด หรือเป็นผู้ป่วยติดเตียง การไม่รับคุ้มครองสำหรับบางอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (อาทิ แพทย์ หรือ บุคลากรทางการแพทย์ หรือ นักบิน)

หรือสงวนการพิจารณาเป็นรายกรณีสำหรับผู้ที่อาศัยในพื้นที่ หรือจังหวัดที่มีความเสี่ยง และ/หรือเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศล็อกดาวน์ สำหรับหลายๆ ท่านที่ยังไม่เคยมีประกันโควิด ทุกบริษัทจะมีการกำหนดระยะเวลาไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ไว้ประมาณ 14 วันนับจากที่กรมธรรม์มีบังคับเป็นครั้งแรก ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็น ก็ร่วมกันล็อกดาวน์ตัวเอง เพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสที่จะติดเชื้อในระยะนี้

คงต้องติดตามว่า การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่จะกินเวลายืดเยื้อมากน้อยเพียงใด และจะทำให้จำนวนกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ในปีนี้ ทุบสถิติเดิมที่ทำไว้ในปีที่แล้วที่มียอดรวมกรมธรรม์สูงถึง 7.5 ล้านฉบับได้หรือไม่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ