ธุรกิจท่องเที่ยวแห่กู้เงิน “มีที่มีเงินออมสิน” พุ่ง 5,000 ล้านบาท

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว แห่กู้เงินสินเชื่อ “มีที่มีเงินออมสิน” ยอดพุ่ง 5,000 ล้านบาท จากวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า สำหรับโครงการมีที่มีเงินของธนาคารออมสิน เพื่อช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท โดยผู้ต้องการเงินกู้สามารถนำที่ดินมาเป็นหลักประกัน (Collateral base lending) และธนาคารออมสินจะไม่พิจารณากระแสเงินสด (Cash flow)​ ของกิจการอย่างเช่นในอดีต วันนี้ 18 ก.พ.2564 ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้กู้โครงการนี้ ปรากฎว่าเพียงครึ่งวัน มีคนแห่มายื่นขอกู้รวมแล้ว 5,000 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนความต้องการเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องของธุรกิจท่องเที่ยวในเวลานี้

“ธนาคารออมสินจำเป็นต้องกลั่นกรองคำขอเงินกู้เหล่านั้นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้กู้ของธนาคารหรือไม่ อาทิ จะต้องเป็นที่ดินที่มีโฉนดเท่านั้น ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่เป็น น.ส.3 ซึ่งเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน รวมถึงที่ดินตาบอด หรือที่ดินขุดบ่อ ไม่มีไฟฟ้า เป็นต้น ธนาคารจะไม่รับเป็นหลักประกันในโครงการนี้”

สำหรับเงื่อนไขในโครงการนี้ดีกว่าธุรกิจขายฝาก โดยธนาคารออมสินให้เงินกู้สูงถึง 70 % ของราคาประเมินราชการ ขณะที่ธุรกิจขายฝากให้เพียง 50 % ของราคาประเมินที่ดินเท่านั้น นอกจากนี้ธุรกิจขายฝากยังคิดดอกเบี้ย15 – 30% ต่อปี ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงมาก

นอกจากนี้ในช่วง 2 -3 ปีแรกของการกู้ ธนาคารออมสินยังผ่อนปรนให้ผู้กู้ยังไม่จำเป็นต้องชำระเงินงวด ขณะที่การจ่ายดอกเบี้ย สามารถกันเงินกู้ส่วนหนึ่งไว้เพื่อชำระดอกเบี้ยได้ ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบการ หลังจาก 3 ปีไปแล้ว จึงค่อยมาจัดโครงการการชำระหนี้ให้กับธนาคารตามรายได้ของกิจการใหม่

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ธนาคารออมสิน ได้เปิดวงเงินกู้ในโครงการมีที่มีเงิน สำหรับ SMEs ทั่วไป ในวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ซึ่งปรากฎว่ามีผู้ยื่นขอกู้และหมดในเวลารวดเร็ว ส่วนในปัจจุบันภาคธุรกิจท่องเที่ยวยังคงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักหลังจากการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

ดังนั้นเมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี(ครม.) ​จึงมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินเพิ่มเติม เพื่อเยียวยาและเพิ่มสภาพคล่องสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมอบหมายธนาคารออมสิน จัดทำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SMEs มีที่ มีเงิน สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท เริ่มเปิดรับลงทะเบียนขอกู้ทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.- 30 มิ.ย.นี้ หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด

สำหรับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SMEs มีที่ มีเงิน สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถใช้ที่ดินเปล่า หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นหลักประกันการขอสินเชื่อจากธนาคาร เพื่อนำเงินกู้ไปใช้เสริมสภาพคล่องให้กิจการ หรือเพื่อไถ่ถอนที่ดินซึ่งทำสัญญาขายฝากกับเอกชนไว้ในช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.2564 โดยธนาคารฯ ให้วงเงินสินเชื่อต่อราย ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินที่ดินราชการ ระยะเวลากู้ 3 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย = 0.10% ต่อปี ปีที่ 2 = 0.99% ต่อปี และปีที่ 3 = 5.99% ต่อปี กรณีบุคคลธรรมดาจำนวนเงินให้กู้ 1-10 ล้านบาท นิติบุคคลจำนวนเงินให้กู้ 1-50 ล้านบาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ