เงินประกันรายได้ข้าว ธ.ก.ส. โอนงวดที่ 10 ชาวนารับสูงสุด 53,316 บาท

ประกันข้าว

ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้ข้าว ปี 2564/65 งวดที่ 10 ให้เกษตรกรอีกกว่า 93,000 ครัวเรือน วงเงินกว่า 1,100 ล้านบาท รับเงินสูงสุด 53,316.48 บาท เผยยอดรวมการโอนเงิน งวดที่ 1-10 รวมแล้วกว่า 83,400 ล้านบาท เกษตรกรรับประโยชน์กว่า 4.68 ล้านครัวเรือน

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 นั้น

ประกันรายได้ข้าว งวด 8-9 ชาวนารับโอน 4.5 ล้านครัวเรือน

โดยในวันนี้ (22 ธันวาคม 2564) ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการ โอนเงินประกันรายได้ในงวดที่ 1-9 (เพิ่มเติม) พร้อมงวดที่ 10 อีกจำนวน 1,174 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 93,302 ครัวเรือน ซึ่งผลการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ตั้งแต่งวดที่ 1-10 รวมทั้งหมดจำนวน 83,483 ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์แล้ว 4,683,606 ครัวเรือน เทียบกับเป้าหมายรวม 4.69 ล้านครัวเรือน

“การประกันรายได้ดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ได้รับผลตอบแทนจากการผลิตที่เหมาะสม เป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน และช่วยแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และอุทกภัย โดยที่กลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติ”

โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 งวดที่ 10 แบ่งตามประเภทข้าว ดังนี้  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง 11,191.17 บาทต่อตัน ส่วนต่างสำหรับการจ่ายเงินงวดนี้ 3,808.32 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน จะได้รับเงินสูงสุด 53,316.48 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง 10,827.59 บาทต่อตัน ส่วนต่างสำหรับการจ่ายเงินงวดนี้ 3,172.41 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน จะได้รับเงินสูงสุด 50,758.56 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง 8,135.30 บาทต่อตัน ส่วนต่างสำหรับการจ่ายเงินงวดนี้ 1,864.70 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน จะได้รับเงินสูงสุด 55,941 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง 9,943.92 บาทต่อตัน ส่วนต่างสำหรับการจ่ายเงินงวดนี้ 1,056.08 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน จะได้รับเงินสูงสุด 26,402 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง 8,826.89 บาทต่อตัน ส่วนต่างสำหรับการจ่ายเงินงวดนี้ 3,173.11 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน จะได้รับเงินสูงสุด 50,769.76 บาท

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ