สองผู้บริหาร TU ขอลาออก แสดงความบริสุทธิ์ใจ ถูก ก.ล.ต.ลงโทษทางแพ่ง

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป

TU แจง 2 ผู้บริหารขอลาออก “ประธาน-กรรมการ” บอร์ด ชี้แสดงความบริสุทธิ์ใจ-ป้องกันผลกระทบด้านลบต่อบริษัท หลังถูก ก.ล.ต. ลงโทษทางแพ่ง “อาศัยข้อมูลภายใน” ซื้อหุ้นบริษัท ยันตรวจสอบอย่างละเอียดไม่พบข้อบ่งชี้การใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

วันที่ 18 เมษายน 2565 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก..ต.) ได้เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง กรณีซื้อหุ้นบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยอาศัยข้อมูลภายในนั้น บริษัทขอเรียนว่า บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดโดยละเอียดแล้ว และไม่พบหลักฐานใด ๆ ที่บ่งชี้ถึงการซื้อหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

โดยบริษัทขอยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญและยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลมาโดยตลอด และจะมุ่งมั่นรักษาบรรทัดฐานการจัดการด้านบรรษัทภิบาล รวมถึงปรับปรุงมาตรฐานให้ทันสมัยตามมาตรฐานสากลอยู่เสมอ
บริษัทขอชี้แจงว่า บุดคล 9 ราย ที่ปรากฏในข่าว มีเพียง 2 ท่านที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยทั้ง 2 ท่านประสงค์จะลาออกเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบแก่บริษัท


ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการที่มีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ได้แก่ 1. นายไกรสร จันศิริ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ 2. นายชวน ตั้งจันสิริ ตำแหน่ง กรรมการ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 2565 เป็นต้นไปไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ