เปิดตัวเลข 9 เดือนผ่านไป ราคาดีเซลไทยไปถึงไหน?

ดีเซล น้ำมันดีเซล
Photo by Jennifer Latuperisa-Andresen on Unsplash

เปิดตัวเลขราคาน้ำมันดีเซลไทย ตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา ก่อนมาตรการชดเชยจะสิ้นสุด 30 ก.ย.นี้

ตลอด 9 เดือนที่ผ่านมาของปี 2565 ราคาน้ำมันดีเซลในประเทศไทยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมาตลอด แม้จะมีความพยายามในการตรึงราคา เพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนโดยตรง แต่ก็ไปกระทบกับภาคส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะราคาสินค้าที่ภาคขนส่งต้องแบกรับต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นตามมา

ไม่เพียงแค่นั้น วันที่ 30 กันยายน 2565 จะเป็นวันสุดท้ายของมาตรการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลส่วนที่เกิน 35 บาท/ลิตร ของภาครัฐ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) จะประชุมเพื่อทบทวนราคาน้ำมันดีเซลทุกสัปดาห์ แต่ก็มีการตรึงราคาไว้ที่ 35 บาท มาโดยตลอด

“ประชาชาติธุรกิจ” ชวนมองภาพราคาน้ำมันดีเซลของไทย ตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา

จาก 30 บาท ไขก๊อกลอยตัวดีเซล

ย้อนกลับไปตั้งแต่ธันวาคม 2564 คณะกรรมการ กบน.มีมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซล ให้ไม่เกิน 30 บาท/ลิตร จนถึงเดือนมีนาคม 2565 โดยราคาน้ำมันดีเซลในช่วงมาตรการดังกล่าว อยู่ที่ประมาณ 29 บาท และขุึ้นไปสูงสุดที่ 29.94 บาท และราคาดีเซลก็คงตัวเช่นนั้นมาเรื่อย ๆ

Advertisment

กระทั่ง 27 เมษายนที่ประชุม กบน.เริ่มปล่อยราคาน้ำมันดีเซลลอยตัวสูงขึ้น โดยปรับขึ้นแบบขั้นบันได เริ่มต้นที่ 32 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา พร้อมทั้งปรับเพดานใหม่ ให้ปรับขึ้นสูงสุดไม่เกิน 35 บาท/ลิตร จากเดิมรัฐอุดหนุนไว้ไม่เกิน 30 บาท/ลิตร

พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันทุก 7 วัน เพื่อประเมินการปรับราคาน้ำมัน โดยวางเงื่อนไขไว้ว่า หากต้องปรับราคาขึ้น จะทยอยปรับขึ้นครั้งละไม่เกิน 1 บาท/ลิตร และทำให้ราคาน้ำมันดีเซลทะยานขึ้นมาเรื่อย ๆ ดังนี้

 • 4 มี.ค. 2565 ลิตรละ 29.94 บาท (ราคาเพดานเดิม 30 บาท/ลิตร)
 • 1 พ.ค. 2565 ลิตรละ 31.94 บาท
 • 31 พ.ค. 2565 ลิตรละ 32.94 บาท
 • 7 มิ.ย. 2565 ลิตรละ 33.94 บาท
 • 14 มิ.ย. 2565 ลิตรละ 34.94 บาท

หาทุกวิถีทาง พยุงราคาดีเซล

นอกจากการกำหนดเพดานราคาดีเซล ที่ กบน.กำหนดแล้วนั้น ยังต้องมีมาตรการอื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อให้ราคาน้ำมันดีเซล ยังสามารถพยุงตัวที่ไม่เกิน 35 บาท/ลิตร ได้อย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่การอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลครึ่งหนึ่ง เป็นเวลา 3 เดือน ถึง 30 กันยายน 2565 จนถึงการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 5 บาท/ลิตร จนถึง 20 พฤศจิกายน 2565 เพื่อไม่ให้ราคาน้ำมันดีเซล ทะลุเพดาน 35 บาท ที่ กบน.กำหนด

Advertisment

โดยราคาน้ำมันดีเซลล่าสุด อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร ซึ่งราคาปรับขึ้นมาสูงสุดเท่านี้ ตั้งแต่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา และคงราคานี้มายาวนานกว่า 16 สัปดาห์ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด (นับจนถึง 27 กันยายน 2565) และหากไม่มีการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล ก็อาจทำให้เราได้เติมน้ำมันดีเซลกันที่ลิตรละ 40 บาท หรือมากกว่านั้นได้

ลุ้นทบทวนมาตรการอุ้มดีเซลใหม่

เนื่องจากมาตรการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายนที่จะถึงนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ในฐานะผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กองทุนเก็บเงินจากน้ำมันเข้ากองทุน 1.15 บาท/ลิตร

ซึ่งหากราคาน้ำมันสำเร็จรูปดีเซลตลาดโลกลดลงอย่างมีนัยสำคัญต่อเนื่อง จนสามารถเก็บเงินเข้ากองทุนได้ 3-4 บาท/ลิตร กองทุนอาจแบ่งเงินส่วนหนึ่งที่เก็บเข้ากองทุนคืนกลับไปเป็นส่วนลดราคาขายปลีกดีเซลให้ประชาชนลงแบบขั้นบันได เช่น จาก 34.94 บาท/ลิตร ลดลง 50 สตางค์ เป็นต้น แต่เบื้องต้นจะขอพิจารณาจากอัตราเงินที่เก็บเข้ากองทุนเป็นหลักก่อน

ขณะเดียวกัน สกนช.ยังอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน หลังมาตรการยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 5 บาท/ลิตร จะสิ้นสุดวันที่ 20 พ.ย. 2565 ให้กระทรวงการคลังพิจารณา โดยหากกระทรวงการคลังไม่ต่ออายุมาตรการนี้แล้วกลับมาเก็บภาษีดีเซล 5 บาท/ลิตร กองทุนอาจเสนอเข้าไปชดเชยราคา ตามจำนวนเงินที่กองทุนเก็บจากดีเซลในขณะนี้

ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันกองทุนเก็บเงินจากดีเซลอยู่ 1.15 บาท/ลิตร อาจนำอุดหนุนราคาดีเซล 1 บาท/ลิตร และอีก 15 สตางค์/ลิตร จะเก็บเข้ากองทุน ส่งผลให้ราคาขายปลีกดีเซลขยับขึ้นแค่ 4 บาท/ลิตร ไม่ให้ปรับขึ้นถึง 5 บาท/ลิตร แต่หากกองทุนเก็บเงินได้มากกว่า 1.15 บาท/ลิตร จะช่วยพยุงราคาดีเซลได้มากขึ้น

ฐานะกองทุนน้ำมันฯ ยังอ่วม

รายงานฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จากสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2565) ระบุว่า

มีสินทรัพย์รวม 15,250 ล้านบาท แบ่งเป็น

 • บัญชีน้ำมัน 13,056 ล้านบาท
 • บัญชีก๊าซ LPG 1,194 ล้านบาท
 • เงินเรี่ยไร 1,000 ล้านบาท

มีหนี้สินกองทุนรวม 139,466 ล้านบาท แบ่งเป็น

 • บัญชีน้ำมัน 95,730 ล้านบาท
 • บัญชีก๊าซ LPG 43,736 ล้านบาท

ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ -124,216 ล้านบาท แบ่งเป็น

 • บัญชีน้ำมัน -82,674 ล้านบาท
 • บัญชีก๊าซ LPG -42,542 ล้านบาท
 • เงินเรี่ยไร 1,000 ล้านบาท

โดยเงินเรี่ยไร เป็นเงินสนับสนุนเพื่อบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนในช่วงวิกฤต

แม้เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา รัฐบาลเห็นชอบ 2 ร่างกฎหมายสำคัญเพิ่มเติม คือ ร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกองทุนและกรอบวงเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ. … และร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. … ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ

สิ่งที่ต้องจับตามองต่อ คือ ภาครัฐจะมีมาตรการหรือวิธีการใด ๆ ที่จะช่วยพยุงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้สูงกว่านี้ได้หรือไม่ และภาครัฐเอง จะยังคงเพดานเท่านี้ต่อไป ท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันโลก ไว้ได้อีกนานแค่ไหน