ลุ้น กบน. ทบทวนราคาดีเซล สัปดาห์หน้า 

ดีเซล

ลุ้น กบน. ทบทวนราคาดีเซล หลังมาตรการอุดหนุนราคาดีเซล 50% ในส่วนที่สูงกว่า 35 บาท/ลิตร สิ้นสุดลง 30 ก.ย. 65 แย้มเก็บเงินเข้ากองทุนได้มาก จะแบ่งเป็นส่วนลดปรับลงแบบขั้นบันได 50 สตางค์

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ในฐานะผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เปิดเผยว่า

ในการประชุม กบน. สัปดาห์หน้าจะพิจารณาทบทวนราคาขายปลีกดีเซลในประเทศตามความเหมาะสมด้วยดุลยพินิจของ กบน.เอง หลังมาตรการอุดหนุนราคาดีเซล 50% ในส่วนที่สูงกว่า 35 บาท/ลิตร สิ้นสุดลงวันที่ 30 ก.ย.นี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

“ขณะนี้กองทุนเก็บเงินจากน้ำมันเข้ากองทุน 1.15 บาท/ลิตร ซึ่งหากราคาน้ำมันสำเร็จรูปดีเซลตลาดโลกลดลงอย่างมีนัยสำคัญต่อเนื่อง จนสามารถเก็บเงินเข้ากองทุนได้ 3-4 บาท/ลิตร กองทุนอาจแบ่งเงินส่วนหนึ่งที่เก็บเข้ากองทุนคืนกลับไปเป็นส่วนลดราคาขายปลีกดีเซลให้ประชาชนลงแบบขั้นบันได เช่น จาก 34.94 บาท/ลิตร ลดลง 50 สตางค์ เป็นต้น แต่เบื้องต้นจะขอพิจารณาจากอัตราเงินที่เก็บเข้ากองทุนเป็นหลักก่อน”

ขณะเดียวกัน สกนช.ยังอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน หลังมาตรการยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 5 บาท/ลิตร จะสิ้นสุดวันที่ 20 พ.ย. 2565 ให้กระทรวงการคลังพิจารณา

โดยหากกระทรวงการคลังไม่ต่ออายุมาตรการนี้แล้วกลับมาเก็บภาษีดีเซล 5 บาท/ลิตร กองทุนอาจเสนอเข้าไปชดเชยราคา ตามจำนวนเงินที่กองทุนเก็บจากดีเซลในขณะนี้

ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันกองทุนเก็บเงินจากดีเซลอยู่ 1.15 บาท/ลิตร อาจนำอุดหนุนราคาดีเซล 1 บาท/ลิตร และอีก 15 สตางค์/ลิตร จะเก็บเข้ากองทุน ส่งผลให้ราคาขายปลีกดีเซลขยับขึ้นแค่ 4 บาท/ลิตร ไม่ให้ปรับขึ้นถึง 5 บาท/ลิตร แต่หากกองทุนเก็บเงินได้มากกว่า 1.15 บาท/ลิตร จะช่วยพยุงราคาดีเซลได้มากขึ้น

นอกจากนี้ สกนช.ยังเตรียมแผนรองรับราคาน้ำมันที่จะสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาว 4 เดือน (พ.ย. 2565-ก.พ. 2566) ที่คาดว่าต้องใช้เงินกองทุนอุดหนุนราคาขายปลีกดีเซลอีกประมาณ 2-3 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่คาดว่าจะมีเงินกู้จากสถาบันการเงินเข้ามาในระบบช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2565 นี้ แต่ก้อนแรกจะกู้เท่าไหร่นั่นจะพิจารณาตามสถานการณ์การใช้เงินในช่วงนั้น ๆ ภายใต้กรอบวงเงินที่กู้ได้สูงสุดที่ 30,000 ล้านบาท

Advertisement

อนึ่ง ผลการดำเนินงานของ สกนช. ตลอด 1 ปี (งบประมาณ) ที่ผ่านมานับตั้งแต่เดือน ก.ย. 2564-ก.ย. 2565 กองทุนอุดหนุนราคาขายปลีกดีเซลรวมแล้ว 111,540 ล้านบาท อุดหนุนราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) รวม 25,111 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบัน ณ วันที่ 26 ก.ย. 2565 กองทุนมีสถานะติดลบ 125,216 ล้านบาท เป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 82,674 ล้านบาท บัญชีแอลพีจีติดลบ 42,542 ล้านบาท แต่มีเงินเรี่ยไรเข้ามาเสริมสภาพคล่องกองทุน 1,000 ล้านบาท ทำให้กองทุนติดลบ 124,216 ล้านบาท