ครม. ไฟเขียว พ.ร.ก.คลังค้ำประกันเงินกู้กองทุนน้ำมัน ทำสัญญาภายใน 1 ปี

เยียวยาน้ำมัน เงินกองทุนน้ำมัน

ครม.ไฟเขียว ร่าง พ.ร.ก.ให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วงเงินไม่เกิน 1.5 แสนล้านบาท ระยะเวลาการกู้ 1 ปี ตามกฤษฎีกาแก้ไขแล้ว

วันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกองทุนและกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ. ….และร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. …. วงเงินไม่เกิน 1.5 แสนล้านบาท ที่กฤษฎีกาตรวจแก้ไขแล้ว ทั้งนี้ มีระยะเวลาทำสัญญาการกู้ 1 ปี

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. …. และการกู้ยืมเงินของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ว่า… เป็นเรื่องที่ถูกนำเสนอในที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยให้เป็น “วาระพิจารณาลับ” เพื่อให้ออก พ.ร.ก. คลังค้ำประกันเงินกู้ยืม กรอบวงเงินจำนวน 1.5 แสนล้านบาท

โดยสาระสำคัญ คือ

1.เห็นชอบออกร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. …. และการกู้ยืมเงินของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง วงเงิน 1.5 แสนล้าน

2.ให้ทำสัญญากู้เงินภายใน 1 ปี หลัง พ.ร.ก.ดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา

3.แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกา ปี 2564 ขยายวงเงินกู้ยืมของกองทุนน้ำมัน จาก 3 หมื่นล้าน เป็น 1.5 แสนล้านบาท โดยให้กองทุนน้ำมัน กู้เงินจากธนาคารออมสิน

นอกจากนี้ ในมติ ครม.วันเดียวกัน (17 ส.ค. 2565) ยังได้อนุมัติงบกลาง ให้กองทุนน้ำมันบริหารสภาพคล่องอีก 5 หมื่นล้านบาท ในระหว่างที่รอ พ.ร.ก. ประกาศบังคับใช้