ชัชชาติ เผยเล็งหาโมเดลใหม่ เก็บภาษีที่ดินเกษตรกลางเมือง

ภาษีที่ดิน

ชัชชาติ เปิดเผยคาดปีหน้าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทะลุ 1.8 หมื่นล้าน คาดไม่ยื่นกฤษฎีกาปมเก็บภาษีตามผังเมือง ชงหาโมเดลใหม่

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เปิดเผยถึงประเด็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายหลังการประชุมสภากรุงเทพมหานครว่า

สำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีประเด็นปัญหาอยู่หลายประเด็น คือจากเดิมภาษีโรงเรือนเก็บร้อยละ 12.5 ของรายได้ แต่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นเก็บตามราคาประเมินของกรมธนารักษ์

จึงมีข้อกังวลว่า กทม.จะไม่สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้น้อย เช่นปีนี้ประมาณการไว้ 7,500 ล้าน เก็บได้จริงประมาณ 1.45 หมื่นล้าน

ปัญหาของการเก็บคือข้อมูลยังไม่ครบถ้วน จากที่ดินประมาณ 5 ล้านแปลง ขณะนี้มีข้อมูลเพียง 3 ล้านกว่าแปลง ระยะเวลาที่เหลืออยู่ก็ต้องเร่งให้ข้อมูลครบถ้วนขึ้น คาดว่าในปีหน้าน่าจะเก็บได้ถึง 1.8 หมื่นล้าน

รายได้ที่ กทม.จัดเก็บเองประมาณ 30% ของรายได้ทั้งหมด รวมประมาณ 2 หมื่นล้าน ที่เหลือจะเป็นรายได้ที่รัฐบาลกลางจัดเก็บ

นายชัชชาติยังเปิดเผยอีกว่า ปัญหาต่อมาคือการนำที่ดินไปใช้เป็นที่ดินการเกษตร ซึ่งอัตราต่ำคือเพียงร้อยละ 0.01 ของราคาประเมิน ซึ่งกฎหมายกำหนดว่า กทม. เก็บได้ถึงร้อยละ 0.15 โดยเก็บได้เองไม่ต้องไปขออนุญาตใคร

แต่เนื่องจากไม่อยากให้รบกวนเกษตรกรตัวจริง จึงมีแนวคิดว่าเป็นการเก็บตามสีผังเมือง

เมื่อทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังแล้ว จากที่ได้ยินมากระทรวงการคลังไม่ให้เก็บตามสีผังเมือง และห้อยท้ายว่าหากต้องการเก็บก็ส่งเรื่องให้กฤษฎีกาวินิจฉัย ซึ่งคงไม่มีการส่งไปเพราะไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมาย เพราะเขาอยากให้เก็บอัตราเดียวเท่ากันหมดก็คงต้องหาวิธีอื่นต่อไป

นอกจากนี้ยังพบอีกหลายปัญหา เช่น การซอยที่เป็นแปลงย่อยเพื่อให้มีราคาประเมินต่ำลง

ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญจะมีการศึกษาในทุกแง่มุมของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อไป นายชัชชาติกล่าวในตอนท้าย