กรมเจ้าท่า เตือนชาวเรือ 8-13 ต.ค. ระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น

แม่น้ำเจ้าพระยา
ภาพจาก Facebook กรุงเทพมหานคร

กรมเจ้าท่า เตือนชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วง 8-13 ตุลาคม 2565 หลังคาดการณ์ว่าจะฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุน ทำระดับน้ำสูงขึ้น

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 กรมเจ้าท่า ออกประกาศฉบับที่ 231/2565 ระบุว่า ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์จะมีฝนตกหนักถึงในช่วงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้

กอปรกับ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) มีประกาศ ฉบับที่ 49/2565 ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เรื่อง เฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณม่น้ำเจ้าพระยา โดยติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีน้ำหลากจากทางตอนเหนือไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น

และกรมชลประทานจำเป็นต้องควบคุมระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น อยู่ในอัตรามากกว่า 2,900-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (ลบ.ม./วินาที) ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2565

ประกอบกับกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ได้คาดการณ์ระดีบน้ำทะเลหนุน ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และพื้นที่ใกล้เคียงจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ โดยระดับน้ำจะมีความสูงประมาณ 1.90-2.20 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ในช่วงวันที่ 8-13 ตุลาคม 2565

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ กรมเจ้าท่า จึงขอให้ผู้ควบคุมเรือกลลำน้ำ ผู้ควบคุมเรือลากจูง และเรือลำเลียงที่บรรทุกสินค้าในแม่น้ำ ปฏิบัติดังนี้

1. การลากจูงเรือลำเลียงที่บรรทุกสินค้าในแม่น้ำเจ้าพระยา ต้องมีเรือดึงท้ายซึ่งมีกำลังของเครื่องจักรไม่น้อยกว่ากำลังเครื่องจักรของเรือลากจูง พร้อมจัดคนประจำเรือควบคุมเรือตลอดเวลา

2. ระมัดระวังเดินเรือจากปริมาณน้ำที่สูงขึ้น ขณะผ่านช่องลอดสะพาน และจากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวในระยะนี้

3. ควบคุมความเร็วเรือให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยให้ระมัดระวังประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่ง

4. ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยเหลือการเดินเรือ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้และใช้การได้ปกติ

5. ถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคและภูมิภาคสาขาในพื้นที่อย่างเคร่งครัด