ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน โซฮอล์ ลด 30 สตางค์ E20 ลด 50 สตางค์

น้ำมัน เติมน้ำมัน ราคาน้ำมัน
Image by andreas160578 from Pixabay

PTT Station-บางจาก แจ้งราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E20 ลดลง 50 สตางค์ แก๊สโซฮอล์ E85-กลุ่มดีเซลคงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (10 ธ.ค.)

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.30 บาท/ลิตร เว้น E20 ลดลง 0.50 บาท/ลิตร ส่วนแก๊สโซฮอล์ E85 และกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 10 ธ.ค. 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 41.56 บาท
 • GSH95 = 34.15 บาท
 • E20 = 32.24 บาท
 • GSH91 = 33.88 บาท
 • E85 = 32.39 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 39.64 บาท
 • HSD-B7 = 34.94 บาท
 • HSD-B10 = 34.94 บาท
 • HSD-B20 = 34.94 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 43.66 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากฯ ลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ลดลง 30 สต. ยกเว้น E20 ลดลง 50 สต. สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเซลราคาคงเดิม

 • GSH95S EVO 34.15 บาท
 • GSH91S EVO 33.88 บาท
 • GSH E20S EVO 32.24 บาท
 • GSH E85S EVO 32.39 บาท
 • Hi Diesel B20S 34.94 บาท
 • Hi Diesel S 34.94 บาท
 • Hi Diesel S B7 34.94 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 43.66 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)