ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ เบนซิน โซฮอล์ทุกชนิด ลด 30 สตางค์ มีผลตี 5

ราคาน้ำมัน เติมน้ำมัน
แฟ้มภาพ

PTT Station-บางจาก แจ้งราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร กลุ่มดีเซลคงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (21 ธ.ค. 65)

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.30 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 21 ธ.ค. 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 41.86 บาท
 • GSH95 = 34.45 บาท
 • E20 = 32.54 บาท
 • GSH91 = 34.18 บาท
 • E85 = 32.69 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 39.94 บาท
 • HSD-B7 = 34.94 บาท
 • HSD-B10 = 34.94 บาท
 • HSD-B20 = 34.94 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 43.66 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากฯ ลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด -30 สต. ยกเว้น Premium GSH95 และผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเซลราคาคงเดิม

 • GSH95S EVO 34.45 บาท
 • GSH91S EVO 34.18 บาท
 • GSH E20S EVO 32.54 บาท
 • GSH E85S EVO 32.69 บาท
 • Hi Premium 97 (GSH95++) 42.84 บาท
 • Hi Diesel B20S 34.94 บาท
 • Hi Diesel S 34.94 บาท
 • Hi Diesel S B7 34.94 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 43.66 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)