กรุงเทพโพลล์ เปิดผลสำรวจ พรปีใหม่ 2566 ที่คนไทยอยากขอ

กรุงเทพโพลล์ สำรวจพรปีใหม่ 2566 คนไทยส่วนใหญ่ขอให้ธุรกิจปัง สุขภาพดีแข็งแรง บ้านเมืองสงบสุข

วันที่ 1 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “พรปีใหม่ 2566 ที่คนไทยอยากขอ” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,141 คน พบว่าเมื่อถามว่า “หากขอพร 1 ข้อ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวาระขึ้นปีใหม่ 2566 ปีเถาะ จะขออะไร ให้กับคนไทย ประเทศไทย” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 57.4 ขอให้ธุรกิจ เศรษฐกิจในประเทศปังๆ

รองลงมาคือขอให้คนไทยสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคภัย คิดเป็นร้อยละ 48.1 ขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามัคคีกัน คิดเป็นร้อยละ 46.9 ขอให้โควิด-19 หมดไปจากประเทศไทยเสียที คิดเป็นร้อยละ 41.9 และขอให้ข้าวของไม่แพง ค่าครองชีพไม่สูง คิดเป็นร้อยละ 35.9

ทั้งนี้ เมื่อถามความเห็นว่าปีเถาะ ในภาพรวมประเทศไทยจะเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับปีที่ 65 ที่กำลังผ่านมา ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ โรคระบาดโรคติดต่อ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.0 เห็นว่า จะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนร้อยละ 32.8 เห็นว่า พอๆ กับปีที่ผ่านมา ขณะที่ร้อยละ 15.2 เห็นว่า แย่กว่าปีที่ผ่านมา

Advertisement
ผลสำรวจ พรปีใหม่ 2566 ที่คนไทยอยากขอ
ภาพจาก กรุงเทพโพลล์