ศาลปกครองตัดสิน 1 ใน 3 คดีชี้อนาคตรถไฟฟ้าสายสีส้ม พรุ่งนี้

รถไฟฟ้าสายสีส้ม
แฟ้มภาพ

ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาคดีแก้ไข TOR สายสีส้ม พรุ่งนี้ รออีก 2 คดีชี้อนาคต

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลปกครองสูงสุดได้กำหนดนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC ยื่นฟ้องขอให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนท์-มีนบุรี ชดใช้ค่าเสียหายจากกรณีมีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และวิธีพิจารณาผู้ชนะการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.

โดยขณะนี้มีคดีเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีส้มอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองทั้งสิ้น 3 คดี อันได้แก่

1.คดีที่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยื่นฟ้องขอให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ชดใช้ค่าเสียหายจากกรณีมีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผู้ชนะการประเมินของเอกสารการคัดเลือกเอกชนโครงการดังกล่าวหรือคดีข้างต้น

Advertisement

ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง ในคดีที่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยื่นฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

กรณีมีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผู้ชนะการประเมินของเอกสารคัดเลือกเอกชน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (วินิจฉัยในข้อหาฟ้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหายในส่วนที่เป็นค่าที่ปรึกษาทางเทคนิคและค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย)

โดยจะมีการอ่านคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในวันที่ 1 มีนาคม 2566

2.คดีที่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยื่นฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม กรณีมีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และยกเลิกการคัดเลือกเอกชนตามประกาศเชิญชวนฯ ดังกล่าว

โดยศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนมติของคณะกรรมการคัดเลือก ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และยกเลิกการคัดเลือกเอกชนตามประกาศเชิญชวนฯ ดังกล่าว

และเพิกถอนประกาศของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ

Advertisement

และยกเลิกการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนตามประกาศเชิญชวนดังกล่าว ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ มีมติ และตั้งแต่วันที่ รฟม.มีประกาศดังกล่าว

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

3.คดีที่นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และที่ 3 ได้ออกประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ในลักษณะที่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563

และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ละเลยในการสั่งยับยั้งการกระทำของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และที่ 3 ที่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการประมูลโครงการมีความไม่โปร่งใส ส่อถึงการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

โดยศาลปกครองกลางไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และจำหน่ายออกจากสารบบความ เนื่องจากกรณีดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครอง เนื่องจากเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด เนื่องจากผู้ฟ้องอุทธรณ์

Advertisement