ผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และ 3 ปี งวดวันที่ 16 มีนาคม 2566 (อัพเดต)

ตรวจผลสลากออมสิน

ผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และ 3 ปี งวดวันที่ 16 มีนาคม 2566 (อัพเดต)

ตรวจผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดที่ 12-16 และงวดที่ 601-602 งวดวันที่ 16 มีนาคม 2566 เดือนที่ 3/2566

ผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

อันดับที่ 1 รางวัลละ 3,000,000 บาท เลขสลากงวดที่ 15 B 4336170

อันดับที่ 2 รางวัลละ 100,000 บาท เลขสลากงวดที่ 14 J 0640676

อันดับที่ 3 รางวัลละ 2,000 บาท เลขสลาก 0324762, 2597177, 4266789, 4528494 และ 7068472

สลากออมสิน 16 มีนาคม 2566

ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 มีนาคม 2566

อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง รางวัลละ 10,000,000 บาท ได้แก่ งวดที่ 133 ย 7472478 , งวดที่ 137 A 1077588 และงวดที่ 138 ก 2598657

สลากออมสิน 16 มีนาคม 2566 3 ปี