แผ่นดินไหวเมียนมาขนาด 6.4 พบ 10 จังหวัดรับรู้แรงสั่นสะเทือน

แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวเมียนมาขนาด 6.4 เหตุจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อน Keng tung fault zone พบ 10 จังหวัดรับรู้แรงสั่นสะเทือน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี รายงานว่า เมื่อเวลา 08.37 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ที่ระดับความลึก 9 กม. บริเวณประเทศเมียนมา ห่างจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 100 กม.

สาเหตุเกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อน Keng tung fault zone มีการวางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ มีการเลื่อนตัวตามแนวระนาบเหลื่อมขวา

               

ประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงราย เชียงใหม่ สุโขทัย ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน และอาคารสูงในกรุงเทพฯ รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว เบื้องต้นมีรายงานอาคารบ้านเรือนแตกร้าวในพื้นที่ จ.เชียงราย

หากมีความเสียหายและผลกระทบเพิ่มเติม ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย จะดำเนินการรายงานสถานการณ์ให้ทราบต่อไป

แผ่นดินไหว