ศบค. แบ่งโซนล็อกดาวน์ พื้นที่เสี่ยงสูง-ต่ำ 30 จังหวัด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จัดแบ่งโซนพื้นที่เสี่ยงสูง-ต่ำ ตามจังหวัดที่มีการระบาดของเชื้อ 30 จังหวัด

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค.)​ ชุดใหญ่ โดยวันนี้ที่ประชุมจะมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด​และการติดเชื้อ โควิด-19 รวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาด​ที่ จ.สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม อยุธยา กรุงเทพฯ และแนวชายแดน

ข่าวสดรายงานว่า ที่ประชุม มีมติแบ่งโซนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงไปเสี่ยงต่ำ (แดง-ส้ม-เหลือง-เขียว) เพื่อใช้มาตรการควบคุมโรค ทั้ง 30 จังหวัด ดังนี้

  • พื้นที่สีแดง (1 จังหวัด) คือ สมุทรสาคร
  • พื้นที่สีส้ม (4 จังหวัด) คือ กรุงเทพ สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม
  • พื้นที่สีเหลือง (25 จังหวัด) คือ สระบุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อยุธยา ภูเก็ต เพชรบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี กระบี่ ขอนแก่น ชัยนาท อุดรธานี พิจิตร นครศรี สุราษฏ์ธานี ประจวบ ชัยภูมิ นครสวรรค์ อ่างทอง
  • พื้นที่สีเขียว คือ จังหวัดที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ

 

สำหรับรายละเอียดในแต่ละโซน ดังนี้

1.พื้นที่สีแดง เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก คือ จ.สมุทรสาคร จะให้มีการจำกัดเวลาปิด-เปิด สถานประกอบการที่มีความจำเป็น,ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด,ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า-ออก จากพื้นที่โดยเด็ดขาด, ควบคุมการเข้า-ออก ของยานพาหนะและบุคคลคนไทย โดยไม่ให้กระทบการค้าและอุตสาหกรรมมากเกินจำเป็น ,ให้มีการจัดตั้งด่านตรวจคัดกรอง จุดสกัดและสายตรวจ เพื่อให้มีการควบคุมการเข้าออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ,ใช้มาตรการเวิร์คฟอร์มโฮม อย่างเต็มขีดความสามารถ

2. พื้นที่สีส้ม ถือเป็นพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากว่า 10 รายและมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จ.สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม กทม. (เฉพาะฝั่งตะวันตก) ให้หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากทุกรูปแบบ,สถานประกอบการและโรงงานที่ยังเปิดดำเนินการให้เน้นมาตรการป้องกันโควิด-19 ทั้งในบริเวณโรงงานและที่พักคนงาน หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ ศบค.กำหนด ให้พิจารณาหยุดการดำเนินการ, เฝ้าระวังการลักลอบเข้ามาในพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวที่มีจากพื้นที่สีแดง

หากตรวจพบให้แจ้งเจ้าหนาที่ตำรวจทราบ,ให้พิจารณาจำกัดเวลาปิด-เปิดสถานประกอบการที่มีความจำเป็นตามความเหมาะสม, ให้พิจารณาปิดหรือจำกัดเวลาปิด-เปิดสถานกระกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด, ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า-ออกจากพื้นที่, ให้ประสานจัดตั้งด่านคัดกรองกับจังหวัดพื้นที่สีแดงตามความเหมาะสม, ให้ใช้มาตรการเวิร์คฟอร์มโฮม สำหรับบุคคลที่มาจากพื้นที่สีแดงให้สถานศึกษาพิจารณาหยุดการเรียนการสอน หรือการเรียนการสอนแบบออนไลน์

3.พื้นที่สีเหลือง เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 ราย และมีแนวโน้มควบคุมสถานการณ์ได้ คือ จ.สระบุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต กำแพงเพชร ชัยนาท

4.พื้นที่สีเขียว ถือเป็นพื้นที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และไม่มีสิ่งบอกเหตุว่ามีจะมีเชื้อ ได้แก่จังหวัดอื่น ๆ ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้ติดเชื้อ

สำหรับการจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ 2564 และการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ต้องดำเนินการดังนี้


  • พื้นที่สีแดงให้งดจัดกิจกรรมฉลองทุกชนิด เว้นแต่จัดกิจกรรมแบบออนไลน์ 
  • พื้นที่สีส้ม งดการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ แต่ผ่อนผันให้จัดกิจกรรมที่จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือกิจกรรมที่มีเฉพาะผู้คุ้นเคยได้ หรือพิจารณาจัดกิจกรรมแบบออนไลน์
  • ส่วนพื้นที่สีเหลืองและพื้นที่สีเขียว สามารถจัดกิจกรรมได้ แต่ต้องลดขนาดลงกว่าปกติ มีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม และมีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดความคับคั่ง ทั้งนี้สามารถหารือกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อของ กทม.ได้

เตรียมความพร้อมแบ่งพื้นที่  4 โซน

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า วันนี้ในที่ประชุมได้มีการพูดคุยกันถึงการเตรียมความพร้อม ถ้าไม่ล็อกดาวน์แล้ว จะต้องวางแผนกันคือแบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์อย่างไร ซึ่งที่ประชุมได้มีการเห็นชอบในการแบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์ ไว้อยู่ 4 พื้นที่

สำหรับพื้นที่แรกคือ 1.พื้นที่ควบคุมสูงสุด คือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก กว่ากว่าพื้นที่ย่อย 2.คือพื้นที่ควบคุม คือพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่(สีแดง) ที่ประชุมไม่อยากให้ใช้เรื่องของสี หรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 10 ราย สามพื้นที่เฝ้าระวัง มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 ราย แต่มีแนวโน้มควบคุมสถานการณ์ได้ และ 4.พื้นที่เฝ้าระวัง พื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ

“ในวันนี้ที่ประชุมไม่ขอใช้คำว่าสี และไม่มีการพูดถึงการล็อกดาวน์ในประเทศ แต่พูดถึงการเตรียมพร้อม จึงมีการแบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์ 4 พื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะเป็นผู้กำหนดพื้นที่ของตนว่าอยู่ในกลุ่มใด” นายแพทย์ทวีศิลป์กล่าว

ต่อข้อถามที่ว่า ความชัดเจนของการจัดงานปีใหม่ และวันเด็ก ตกลงจัดได้หรือไม่ได้อย่างไร นายแพทย์ทวีศิลป์กล่าวตอบว่า พื้นที่ที่จัดไม่ได้คือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ที่ควบคุมสูงสุด ส่วนพื้นที่อื่นๆก็พิจารณาตามพื้นที่ พูดง่ายๆตอนนี้ การพบปะพูดคุยกันในกลุ่มของญาติทำได้ ส่วนอื่นๆก็ขอความร่วมมือ เพราะเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง ตัวเลขก็เพิ่มขึ้นมาพอสมควร มีคนที่ติดเชื้อกระจายไปถึง 30 จังหวัดโดยประมาณ

“เพราะฉนั้น ถ้าท่านเป็นผู้จัดงานแล้วไม่สบายใจ ถ้าจัดไปแล้วต้องลุ้นว่าจะมีคนมาหรือไม่มา ก็สู้ว่าไม่จัดเสียดีกว่า ผมว่าคนคุ้นเคย แฟมิลี่ ปาร์ตี้ ดีที่สุด มีความสุขอยู่ในบ้าน” โฆษก ศบค.กล่าว

ต่อข้อถามเรื่องการเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ ในช่วงปีใหม่และหลังจากนี้ เช่น รถโดยสาธารณะ เครื่องบิน ถ้าไปเกี่ยวข้องกับพื้นที่เสี่ยงจะสามารถเดินทางได้หรือไม่ นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวตอบว่า ณ ตอนนี้ก็ให้รอฟังประกาศพื้นที่ต่างๆออกมา แต่ถ้าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดในตอนนี้ ยังเป็นแค่จังหวัดเดียว(สมุทรสาคร) แต่ถ้ามีการออกประกาศเพิ่มเติมก็ต้องดูว่าพื้นที่ตรงนั้น เป็นพื้นที่ที่มีการคมนาคม มีสายการบินต่างๆอยู่ด้วยหรือไม่ ก็ให้ติดตามเป็นระยะๆ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ