ส.ภัตตาคารไทย จี้ “ประยุทธ์” นั่งร้านได้ถึง 5 ทุ่ม หลังกำไรหาย 70%

่่่สมาคมภัตตาคารไทย ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่อนปรนมาตรการคุมเข้มโควิด ให้ร้านอาหารเปิดนั่งได้ถึง 23.00 น. 

วันที่ 23 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย ยื่นหนังสือถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีใจความว่า ช่วยผ่อนปรนร้านอาหารให้นั่งได้ถึงเวลา 23.00 น

หนังสือดังกล่าวระบุว่า เนื่องด้วยคําสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ฉบับล่าสุดอนุญาตให้ลูกค้าสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ถึงเวลา 21.00 น. ซึ่งยังสร้างผลกระทบให้กับยอดขาย ของร้านอาหาร ตั้งแต่ระดับร้านอาหารริมทางจนถึงร้านอาหารภัตตาคาร ในแง่ของจิตวิทยาและสภาพชีวิตการทํางานของลูกค้าทําให้ลูกค้าไม่สะดวกและตัดสินใจไม่นั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารด้วยเงื่อนไขของเวลา

ภายใต้คําสั่งดังกล่าว ทําให้ยอดขายของร้านอาหารหายไปไม่ต่ำกว่า 70 % รายได้ผู้ค้าไม่เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ และจะมีผลต่อการว่าจ้างงาน ซึ่งจะทําให้เกิดการเลิกว่าจ้างงาน พนักงาน และลดเงินเดือนของพนักงาน นอกจากนี้รัฐบาลยังไม่ได้มีมาตราการใด ๆ ออกมาเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ SME ใด ๆ ทั้งสิ้น

นอกจากนี้จากการรายงานของ ศบค. ไม่มีผู้ติด โควิด-19 ที่สาเหตุต้นกําเนิดมาจากร้านอาหารเลย
ผู้ประกอบการร้านอาหารมั่นใจเกิน 100 % ว่าไม่ได้เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อ โควิด-19

ดังนั้น สมาคมภัตตาคารไทย ใคร่ขอความกรุณาขอ ได้โปรดผ่อนปรนให้ร้านอาหารสามารถเปิดให้นั่งรับประทานได้ถึงเวลา 23:00 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สมาคมภัตตาคารไทย