โรดแมปเปิดประเทศ สธ. ตั้งเป้าฉีดเข็ม 3 ทั้งประเทศ เดือน ธ.ค.

ฉีดเข็ม 3 ทั้งประเทศ ธ.ค.นี้
ภาพจากเฟซบุ๊ก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข วางโรดแมปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและเปิดประเทศอย่างปลอดภัย ตั้งเป้าเดือนธันวาคม ประชาชน 70% ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เดินหน้าฉีดเข็ม 3 ทั้งประเทศ 

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ในการประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 13/2564 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด 19 ได้มีการเสนอให้พิจารณาเรื่อง การเปลี่ยนผ่านภาวะวิกฤตสู่การเปิดประเทศอย่างปลอดภัย ภายใต้มาตรการควบคุมโรคแนวใหม่

กระทรวงสาธารณสุขได้สรุปสถานการณ์และการเรียนรู้ ดังนี้

 • โควิด19 มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ ระบาดกว้างขวาง และกลายเป็นโรคประจำถิ่นทั่วโลก
 • โรคมีความรุนแรงกับผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวมากกว่าคนทั่วไปถึง 100 เท่า
 • วัคซีนมีประสิทธิผลในการลดการติดเชื้อ ลดการป่วยรุนแรง และการเสียชีวิต แต่มีปริมาณจำกัด
 • ความเชื่อมั่นและร่วมมือของประชาชนลดลง
 • บางประเทศที่เคยระบาดได้กลับมาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย
 • เป้าหมายจึงเป็นการควบคุมโรคที่สมดุลกับการดำเนินชีวิตไม่ใช่เป็นการกำจัดโรค

ขณะที่เส้นทางการควบคุมโรคสู่การเปิดประเทศอย่างปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ 4 ข้อ ได้แก่


 1. พลิกมุมมอง (เข้าใจอยู่กับโควิด)
 2. ปรับกลยุทธ์ (ป้องกัน, วัคซีน, ตรวจ, รักษา)
 3. สร้างความมั่นใจ (ทุกภาคส่วนรวมพลัง)
 4. ฟื้นเศรษฐกิจเปิดประเทศอย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ เป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรการควบคุมโรคแนวใหม่ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเปิดประเทศอย่างปลอดภัย แบ่งเป็น 5 เดือน เริ่มตั้งแต่ สิงหาคมถึงธันวาคม

เดือนสิงหาคม

 • ความรุนแรงสถานการณ์ : 5 หรือสีแดงเข้ม
 • เป้าวัคซีน : 70% เข็ม 1 ในกลุ่มเสี่ยง 608 ใน 12 จังหวัด
 • มาตรการ : Universal prevention, TTIT with ATK&CCRT HI/CI, BSS สถานประกอบการ/โรงงาน/แคมป์ และ มาตรการองค์การ Covid-free Setting
 • การจำกัดการเดินทาง กิจกรรมและกิจการ : Lock-down ประกอบด้วย 1.ผ่อนคลายการเดินทางภายใต้มาตรการ 2.ผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมเสี่ยงปานกลางที่ผ่านการคัดกรองและมาตรการ และ 3.ผ่อนคลายกิจการจำเป็น/กิจการเสี่ยงต่ำและกิจกรรมกลางแจ้ง

เดือนกันยายน

 • ความรุนแรงสถานการณ์ : 4 หรือสีแดง
 • เป้าวัคซีน : มากกว่าหรือเท่ากับ 70% ในกลุ่มเสี่ยง 608 ทุกจังหวัด
 • มาตรการ : Universal prevention, TTIT with ATK&CCRT HI/CI, BSS สถานประกอบการ/โรงงาน/แคมป์ และ มาตรการองค์การ Covid-free Setting
 • การจำกัดการเดินทาง กิจกรรมและกิจการ : Lock-down ประกอบด้วย 1.ผ่อนคลายการเดินทางภายใต้มาตรการ 2.ผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมเสี่ยงปานกลางที่ผ่านการคัดกรองและมาตรการ และ 3.ผ่อนคลายกิจการจำเป็น/กิจการเสี่ยงต่ำและกิจกรรมกลางแจ้ง

เดือนตุลาคม

 • ความรุนแรงสถานการณ์ : 3 หรือสีน้ำตาล
 • เป้าวัคซีน : มากกว่าหรือเท่ากับ 70% ครบ 2 เข็ม ในกลุ่มเสี่ยง 608 และ มากกว่า 50% เข็ม 1 ประชาชนทั้งประเทศ (รวมเด็ก)
 • มาตรการ : Universal prevention, Universal access ATK, Targeted CCRT and BBS และ มาตรการองค์กร Covid-free Settings
 • การจำกัดการเดินทาง กิจกรรมและกิจการ : ผ่อนคลายกิจการเสี่ยงสูงบางประเภทที่ผ่านการคัดกรอง และ มาตรการผ่อนคลายกิจการในห้องปรับอากาศบางประเภทที่ผ่านการคัดกรอง

เดือนพฤศจิกายน

 • ความรุนแรงสถานการณ์ : 2 หรือสีเหลือง
 • เป้าวัคซีน : 70% เข็ม 1 ประชาชนทั้งประเทศ และเข็ม 3 พื้นที่เสี่ยง
 • มาตรการ : DMHT, ATK, Safe workplaces, Settings, Societies
 • การจำกัดการเดินทาง กิจกรรมและกิจการ : ผ่อนคลายกิจการเสี่ยงสูงทุกประเภทที่ผ่านการคัดกรอง และ มาตรการผ่อนคลายการเดินทาง กิจกรรม ภายใต้มาตรการการดำเนินธุรกิจภายใต้ชีวิตวิถีใหม่

เดือนธันวาคม

 • ความรุนแรงสถานการณ์ : 1 หรือสีเขียว
 • เป้าวัคซีน : 70% ครบ 2 เข็ม และ เข็ม 3 ทั้งประเทศ
 • มาตรการ : DMHT, ATK, Safe workplaces, Settings, Societies
 • การจำกัดการเดินทาง กิจกรรมและกิจการ : ผ่อนคลายกิจการเสี่ยงสูงทุกประเภทที่ผ่านการคัดกรอง และ มาตรการผ่อนคลายการเดินทาง กิจกรรม ภายใต้มาตรการการดำเนินธุรกิจภายใต้ชีวิตวิถีใหม่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ