เช็กสูตรวัคซีนเข็ม 1-4 ชนิดเดียวกัน-สูตรไขว้ เว้นระยะห่างเท่าไร

วัคซีนโควิด

กรมควบคุมโรค เผยคำแนะนำฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 1-4 จากผู้ผลิตเดียวกัน และ สูตรไขว้

วันที่ 13 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ข้อมูล วันที่ 11 ม.ค.2565) จากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยแบ่งสูตรการฉีดวัคซีน ดังนี้

การฉีดวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน

 สูตรที่ 1 

 • เข็มที่ 1-2 : วัคซีนซิโนแวค + ซิโนแวค
 • เข็มที่ 3 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป)
 • เข็มที่ 4 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

สูตรที่ 2 

 • เข็มที่ 1-2 : วัคซีนซิโนฟาร์ม + ซิโนฟาร์ม
 • เข็มที่ 3 : วัคซีนไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป)
 • เข็มที่ 4 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

สูตรที่ 3

 • เข็มที่ 1-2 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า + แอสตร้าเซนเนก้า
 • เข็มที่ 3 : วัคซีนไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)
 • เข็มที่ 4 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

สูตรที่ 4

 • เข็มที่ 1-2 : วัคซีนไฟเซอร์ + ไฟเซอร์
 • เข็มที่ 3 : วัคซีนไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)
 • เข็มที่ 4 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

สูตรที่ 5

 • เข็มที่ 1-2 : วัคซีนโมเดอร์นา + โมเดอร์นา
 • เข็มที่ 3 : วัคซีนไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)
 • เข็มที่ 4 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

การฉีดวัคซีนสูตรไขว้

 สูตรที่ 1 

 • เข็มที่ 1-2 : วัคซีนซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า
 • เข็มที่ 3 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)
 • เข็มที่ 4 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

สูตรที่ 2 

 • เข็มที่ 1-2 : วัคซีนซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า
 • เข็มที่ 3 : วัคซีนไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)
 • เข็มที่ 4 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

สูตรที่ 3

 • เข็มที่ 1-2 : วัคซีนซิโนแวค + ไฟเซอร์
 • เข็มที่ 3 : วัคซีนไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)
 • เข็มที่ 4 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

สูตรที่ 4

 • เข็มที่ 1-2 : วัคซีนซิโนฟาร์ม + ไฟเซอร์
 • เข็มที่ 3 : วัคซีนไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)
 • เข็มที่ 4 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

สูตรที่ 5

 • เข็มที่ 1-2 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า + ไฟเซอร์
 • เข็มที่ 3 : วัคซีนไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)
 • เข็มที่ 4 : วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา (เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)

สูตรวัคซีนเข็ม 1-4

ก่อนหน้านี้ (12 ม.ค. 2565) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุว่า ได้เตรียมการไว้แล้ว หากต้องมีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 5 ส่วนผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และได้รับการฉีดเข็มที่ 3 ไปแล้ว ทางคณะอนุกรรมการจะพิจารณาอีกครั้งว่าสามารถให้รับเข็มที่ 4 อย่างเป็นทางการเมื่อไร