สภา กทม. เรียกร้องเปิดเผยสัญญา กทม. ทั้งหมด

สภากรุงเทพมหานคร
PHOTO : สภากรุงเทพมหานคร FACEBOOK

ประชุมสภา กทม.โปร่งใส พร้อมถ่ายทอดสดพิจารณางบ กทม. นัดแรกผ่านเพจ Thai PBS วอนแก้ไขกฎหมายเอกสิทธิ์คุ้มครองการอภิปราย เพื่อให้ ส.ก.ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารไอราวัตพัฒนา สภากรุงเทพมหานคร ดินแดง นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตคลองสามวา ในฐานะโฆษกสภากทม. เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 สภากรุงเทพมหานครจะเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการปฏิหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ที่มาจากการเลือกตั้งชุดนี้เป็นครั้งแรก

สำหรับวาระสำคัญของการพิจารณาคือ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยการประชุมครั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางLive สด Facebook เพจ Thai PBS ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของสภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมรับทราบข้อมูลการพิจารณาที่โปร่งใส สอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายบริหาร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อย่างไรก็ตาม ข้อกังวลเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดการประชุมครั้งนี้คือการที่ส.ก. ไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองในการอภิปรายเหมือนเช่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเอกสิทธิ์คุ้มครองหมายถึงสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติจะได้รับความคุ้มครองจากการฟ้องร้องทางแพ่งหรืออาญาจากการกระทำหรือคำพูดที่เกิดขึ้นระหว่างการทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติแต่เนื่องจากส.ก.ไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองดังกล่าว ทำให้ต้องใช้ความระมัดระวังในการกล่าวก้าวล่วงบุคคลที่สามเป็นพิเศษ ในอนาคตหากเป็นไปได้อยากจะให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สมาชิกได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของประชาชนได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เห็นควรให้มีการเปิดเผยสัญญาการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้เป็นสาธารณะเพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบย้อนหลัง

ซึ่งในประเด็นนี้สภากรุงเทพมหานครขอให้ฝ่ายบริหารได้เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน อาทิ โครงการ สัญญาจ้าง งบประมาณ ย้อนหลังด้วย เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูล ป้องกันการหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งเป็นภาษีของประชาชนเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่า และเปิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด

และสำหรับคำถามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ได้ถามมายังสภากรุงเทพมหานครเรื่องการรับโอนหนี้สินของรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายส่วนที่ 2 ทางสภากรุงเทพมหานครขอตอบว่า เมื่อปี 2564 ทางสภากรุงเทพมหานครได้มีมติจะกู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าในการรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

โดยนางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ยังหล่าวต่ออีกว่า ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าทางสภากรุงเทพมหานครชุดที่แล้วได้รับหนี้สินจากโครงการรถไฟ้าสายสีเขียวแล้ว และทางสภากรุงเทพมหานครชุดปัจจุบันจะนำมาพิจารณาใหม่อย่างแน่นอน

และในประเด็นความเข้าใจว่า แต่ละสำนักงานเขตมีงบประมาณสูงถึง 300-500 ล้านบาทนั้น นางสาวนฤนันมนต์ ระบุว่า ที่ผ่านมามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับงบฯเขต โดยเข้าใจว่า แต่ละเขตมีงบมากถึง 300-500 ล้านบาท แต่ในความเป็นจริงแต่ละเขตมีงบไม่มาก เช่น เขตคลองสามวาซึ่งอยู่ในความดูแล มีงบเพียง 72 ล้านบาท แต่ในข่าวที่มีการนำเสนอคือ มีงบ 400 ล้านบาท โดยข้อเท็จจริงคือ หน่วยงานอื่น อาทิ สำนักการโยธาได้ตั้งงบเพื่อดูแลซ่อมแซมถนนในพื้นที่เขตคลองสามวาด้วย จึงทำให้งบประมาณซ้อนกันอยู่


ซึ่งหากมีการเปิดเผยรายละเอียดให้ชัดเจนจะลดความสับสน และประชาขนสามารถเข้าใจกระบวนการจัดสรรงบประมาณได้ดียิ่งขึ้น และหากประชาชนอยากร่วมพูดคุยหรือร้องเรียนข้อเดือดร้อน สามารถแจ้งผ่านเพจของ สภากรุงเทพมหานคร หรือเพจส่วนตัวของ ส.ก.ทั้ง 50 ท่านได้ ซึ่ง ส.ก.ทุกท่านพร้อมติดตามและแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ