BJC-Big C เปิดหลักสูตร BASE เชื่อมเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสร้างผู้นำ 5.0

BJC-Big C เปิดหลักสูตร BASE

BJC-Big C ระดมกูรูชั้นนำ เปิดหลักสูตร “BASE” เสริมแกร่งผู้ประกอบธุรกิจ สร้าง connected commerce เครือข่ายผู้ประกอบการค้าปลีกเติมความรู้รับมือโลกเปลี่ยนเร็ว

วันที่ 29 กันยายน 2565 รายงานข่าวจากกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เปิดเผยว่าในฐานะองค์กรหลักที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของภาคเศรษฐกิจไทย ล่าสุดจับมือกับ บลูบิค กรุ๊ป (Bluebik Group) บริษัทคอนซัลต์ชั้นนำผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี นำโดยคุณธนา เธียรอัจฉริยะ เปิดหลักสูตร BASE (BJC BIGC ACADEMY OF SMART ENTERPRENEURS) เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างผู้นำ 5.0 รุ่นใหม่

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี กล่าวว่า วันนี้การเติบโตทางธุรกิจต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งระบบนิเวศ ทางกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ให้ความสำคัญในมิตินี้ จึงเดินหน้าเปิดหลักสูตร BASE เพื่อร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างเชื่อมโยงและต่อยอดโอกาสที่ดีร่วมกันทั้งกับ BJC & Big C และ SMEs ต่าง ๆ ที่ต้องร่วมมือกันสร้างระบบนิเวศใหม่ ๆ ทางธุรกิจ

“เราได้รับความร่วมมือที่ดีจาก บลูบิค กรุ๊ป ในการร่วมกันคิดและต่อยอดจนเกิดเป็นหลักสูตรนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างผู้นำยุคใหม่ในยุค 5.0”

ด้านนายธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลักสูตร BASE จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ (Humanity + Technology + Creativity) สร้างผู้นำยุคใหม่และเครือข่ายธุรกิจที่ปัจจุบันต้องพร้อมรับความท้าทายต่าง ๆ

“หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายที่จะเชื่อมโยงเกื้อหนุนกัน เพื่อให้เกิดการต่อยอดและนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริงในวงการปลีกสมัยใหม่”

สำหรับแต่ละหัวข้อการอบรมได้เลือกประเด็นและทักษะที่สำคัญที่ผู้ประกอบยุคใหม่ต้องมี อาทิ ผู้นำยุคใหม่ในศตวรรษหน้า การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนการมีภาวะผู้นำที่ดี โดยจะเปิดรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ซึ่ง BASE ถือเป็นหลักสูตรแรกในไทยที่เน้นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการพาณิชย์ยุคใหม่ที่เรียกว่า connected commerce เพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน ผ่านมุมมองและแนวคิดจากกูรูชั้นนำแขนงต่าง ๆ ทั่วประเทศ

นายบุญคลี ปลั่งศิริ ที่ปรึกษา กล่าวว่า หลักสูตร BASE ได้รับความร่วมมือที่ดีจากหลากหลายฝ่าย เกิดการส่งต่อองค์ความรู้ และแชร์ประสบการณ์ โดยเฉพาะเหล่ากูรูที่จะเป็นผู้ให้ความรู้ ได้คัดสรรจากคนที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถในแต่ละสาขา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำยุค 5.0 เป็นผู้นำของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วนของธุรกิจในอนาคต

นายอัศวินทิ้งท้ายด้วยว่า เชื่อมั่นว่าหลักสูตรนี้ จะเกิดการต่อฐานเติมยอดครั้งสำคัญ ทั้งในแง่ของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ ตลอดจนการนำความรู้มิติใหม่ ๆ ไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ สอดรับกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม BJC & Big C ที่เชื่อมั่นในเรื่องความแตกต่างหลายหลาย และศักยภายของคนที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างไร้ขีดจำกัด

สำหรับ BASE เป็นหลักสูตรที่จะเข้ามาเสริมสร้างการพัฒนาให้กับภาคธุรกิจ ทั้งผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะกลุ่มพาร์ตเนอร์ คู่ค้า ของกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ให้เติบโตและปรับองค์กรให้ก้าวเข้าสู่การทำ Digital Transformation ท่ามกลางสถานการณ์ท้าทายนี้ได้อย่างเท่าทัน

โดยเป็นการเรียนการสอนแบบรายวีครวม 12 สัปดาห์ เปิดรับจำนวน 120 คน เริ่มคลาสแรกวันที่ 12 มกราคม-6 เมษายน 2566 ที่ได้รวบรวมทีมผู้บริหารระดับ C-Level ของกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี และกูรูชั้นนำของประเทศ มาร่วมแชร์แนวคิด และเทคนิคการสร้างธุรกิจยุคใหม่ในหลากหลายมิติ เช่น Business Transformations, Finance และ Leadership เป็นต้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.basebybcx.com