จุฬาฯ เปิดศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว “ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ และการประกอบการ (Chula Medical Innovation and Entrepreneurship Center: CMICe:ซี-ไมซ์) ในการพัฒนาองค์ความรู้ให้ครอบคลุมทุกสหสาขาวิชาทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จุฬาฯได้พลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยที่เน้นนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม “Innovations for Society” หากสังคมมีปัญหา จุฬาฯ มีคำตอบ สอดคล้องกับหนึ่งในพันธกิจสำคัญของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม แต่คุณค่าจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อผลงานได้มีการนำไปใช้จริงและก่อให้เกิดประโยชน์

ปัจจุบัน Medical Innovation หรือนวัตกรรมทางการแพทย์มีความสำคัญมากในการต่อยอดเพื่อรักษาผู้ป่วย ทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงมุ่งผลักดันนวัตกรในการสร้างสรรค์ต่อยอดผลงานวิจัย ให้เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากหิ้งสู่ห้างไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและเชิงพาณิชย์ต่อไป

ด้าน ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร ผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และการประกอบการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และการประกอบการ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 มีเป้าหมายสำคัญคือ ต้องการเป็นองค์กรชั้นนำด้านการประกอบการนวัตกรรมทางการแพทย์ระดับประเทศ และนานาชาติ ยกระดับนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ได้รับการพัฒนาจากบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้เป็นที่ยอมรับ สร้างมูลค่า และผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมผลักดันการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมแบบบูรณาการ เพื่อให้ได้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือการบริการทางการแพทย์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ประดิษฐ์ และตอบโจทย์ต่อผู้บริโภค โดยความร่วมมือและการสนับสนุนทั้งทางภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ด้านผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการแพทย์ ของศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และการประกอบการ มีผลงานที่นำไปใช้ต่อผู้ป่วยได้จริงแล้ว เช่น หมอนพักพิง (PAKPING) หมอนช่วยลดอาการกรดไหลย้อนขณะนอน ออกแบบรองรับสรีระของผู้ใช้ เพื่อคุณภาพการนอนที่ดีขึ้น และอาหารเสริมต้านนิ่วในปัสสาวะ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในรูปของสารละลายเข้มข้นบรรจุซอง

โดยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนี้จะมีปริมาณซิเทรทสูง เพื่อเพิ่มปริมาณการขับออกของซิเทรทในปัสสาวะ และช่วยทำให้ปัสสาวะเป็นด่างมากขึ้น สารต้านอนุมูลอิสระ Alpha-lipoic acid (ALA) และสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มโพลีฟีนอลจากสมุนไพรธรรมชาติ ได้แก่ น้ำต้นแกนกล้วย อัญชัน และฝาง เพื่อลดภาวะเครียดจากออกซิเดชั่นในผู้ป่วย อีกทั้งทำให้ผู้ป่วยได้รับน้ำมากขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาตรปัสสาวะ เป็นต้น