ชงบอร์ด“กสทช.”เปิดยื่นซองประมูลคลื่นรอบใหม่ 1800 MHz 26 ก.ค.- 900 MHz  31 ก.ค.

ฐากร ตัณฑสิทธิ์

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2561สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานด้านโทรคมนาคม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมบอร์ด กสทช. พิจารณาในวันที่ 25มิ.ย. 2561 โดยมีวาระสำคัญคือ การพิจารณาจัดประมูลคลื่นภายใต้สัญญาสัมปทานระหว่าง บมจ.กสท โทรคมนาคม (แคท) กับ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ที่จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 15 ก.ย.2561

นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมบอร์ด กสทช. ในวันที่ 25 มิ.ย. 2561 พิจารณาการจัดประมูลคลื่นให้ทันก่อนสิ้นสุดสัมปทาน โดยนำคลื่น 1800 MHz ออกประมูลโดยยังใช้เงื่อนไขการประมูลเดิมทั้งราคาเริ่มต้น 37,457 ล้านบาท ต่อใบอนุญาต 15 MHz เหมือนเดิม โดยจะประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้ารับเอกสารประมูล 26 มิ.ย. – 25ก.ค. 2561 เปิดให้ยื่นคำขอเข้าร่วมประมูลวันที่  26 ก.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ 1ส.ค. 2561 และจัดประมูลในวันที่ 4ส.ค. 2561

ส่วนคลื่น 900 MHz ภายใต้สัมปทานดังกล่าว จะนำออกประมูล 5 MHz ราคาเริ่มต้น 37,988 ล้านบาท เหมือนที่เคยเปิดประชาพิจารณ์มาแล้ว  โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ชนะประมูลต้องลงทุนทำระบบป้องกันคลื่นรบกวนกับระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟความเร็วสูง แต่สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักออกจากเงินประมูลได้   สำหรับกรอบการประมูลจะประกาศเชิญชวน 29 มิ.ย. –  30 ก.ค. 2561 เปิดให้ยื่นคำขอเข้าร่วมประมูลวันที่ 31ก.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ 6 ส.ค. 2561 และจัดประมูลวันที่ 10 ส.ค. 2561

ถ้าไม่มีใครเข้าประมูล ก็ต้องถือว่า กสทช.ทำดีที่สุดแล้ว และก็ต้องรื้อหลักเกณฑ์ใหม่ทั้งหมด ซึ่งต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า 5 – 7 เดือน แต่เรื่องราคาเริ่มต้นเป็นเรื่องยากที่จะลดราคาลง ”

ส่วนเรื่องมาตรการเยียวยาหลังสิ้นสุดสัมปทานว่าดีแทคจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ จะให้อนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเสนอให้บอร์ด กสทช. พิจารณาด้วย