กสทช. อนุมัติ 2 ไลเซนส์คลื่นใหม่ให้”ดีแทค” พร้อมตั้ง 2 คณะทำงานเรียกคืนคลื่น 700 MHz 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12ธ.ค. 2561  ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติออกใบอนุญาตให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz  และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz โดยใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2561 สิ้นสุดในวันที่15 ก.ย. 2576 ส่วน ใบอนุญาต 900 MHz มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.2561 สิ้นสุดในวันที่ 15 ธ.ค. 2576

นอกจากนี้ สํานักงาน กสทช. ได้ลงนามแต่งตั้งคณะทํางานเตรียมการจัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz  เพื่อเตรียมการสําหรับการประมูลคลื่นความถี่ล่วงหน้า ซึ่ง ประกอบไปด้วย 2 คณะ คือ 1.คณะทํางานจัดทําหลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz และ 2.คณะทํางานพิจารณาการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ย่าน700 MHz เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 30 วัน ทั้งเป็นการดำเนินการตามแนวทางที่ได้ประกาศไว้ว่าคลื่น 700 MHz จะสิ้นสุดในปี 2563 และจะดำเนินการช่วยเหลือทีวีดิจิทัลอย่างไรบ้าง ในส่วนคณะทำงานของ พันเอกนที ศุกลรัตน์ จะดำเนินการส่วนเรียกคืนและเยียวยา ส่วนคณะทำงานของสำนักงาน กสทช. จะเดินหน้าในการประมูลคลื่นความถี่ในย่าน700 MHz ดังนั้น การจัดทำหลักเกณฑ์ต่าง ๆ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน“ไม่ได้จ้างบุคคลภายนอกในการประเมินมูลค่าคลื่น เราจะให้บุคคลภายในซึ่งเป็นจัดทำเพื่อนำผลการประชุมดังกล่าวเข้าสู่ที่ที่ประชุมของคณะทำงานชุดที่ 2 ในการจัดทำแนวทางประมูลคลื่นความถี่ เมื่อจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสร็จจะต้องนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมของ กสทช.เพื่อนำไปจัดทำการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพราะฉะนั้นกระบวนการอาจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร คาดการณ์ขั้นตอนจะอยู่ในระหว่างปลายเดือน ก.พ. 2562 ถึง ต้นเดือน มี.ค. 2562 น่าจะแล้วเสร็จ”

โดยคณะทํางานจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz มีอํานาจหน้าที่ศึกษา และจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน700 MHz ซึ่งรวมถึง จํานวนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ วิธีการอนุญาต คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต ราคาขั้นต่ำในการประมูล เงื่อนไข การชําระเงินค่าประมูล กระบวนการอนุญาต สิทธิ หน้าที่ และเงื่อนของผู้รับใบอนุญาต และการออกแบบการ ประมูลที่เหมาะสม จัดทําแผนความถี่ จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต และดําเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับ มอบหมายจากเลขาธิการ กสทช.


ส่วนคณะทํางานพิจารณาการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz มีอํานาจหน้าที่พิจารณาและให้ ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz เสนอแนะมูลค่าคลื่นความถี่ที่จะใช้เป็นราคาขั้นต่ำในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่เหมาะสมกับสภาพตลาด โทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทย และดําเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ กสทช.

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ