กสทช.ชุดใหม่ลุยพิจารณาดีลควบรวมทรู-ดีแทค

ทรู ดีแทค

กสทช.ชุดใหม่จัดประชุมนัดแรก เร่งพิจารณาดีลควบรวมทรู-ดีแทค ตั้งคณะทำงาน 4 ฝ่าย เตรียมจัด Focus Group แลกเปลี่ยนความเห็นรอบด้าน

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 9/2565 ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรกของ กสทช.ชุดใหม่ ที่มีนายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ เป็นประธาน กสทช. โดยที่ประชุมได้เห็นชอบแผนงาน (Roadmap) กรณีการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูบิเคชั่น จำกัด (มหาชน)ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์เรื่องดังกล่าวจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง คณะอนุกรรมการ ด้านเทคโนโลยี และคณะอนุกรรมการด้านเศรษฐศาสตร์

นอกจากการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบแล้ว โดยที่ประชุมเห็นชอบให้จัดประชุม Focus Group เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง กลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป ตลอดจนมอบหมายให้คณะทำงานของสำนักงาน กสทช. และที่ปรึกษาอิสระทั้งในและต่างประเทศศึกษาผลกระทบและสังคมในระยะเวลาที่เร็วที่สุด

“ทาง กสทช.จะพิจารณาเรื่องนี้อย่างระมัดระวัง ครบถ้วน และรอบด้าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยดูทั้งข้อกฎหมาย และผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งทางบวกและลบ คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ จึงอยากให้ทุกฝ่ายวางใจได้”


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ