“ต่างด้าว” ทะลักเมืองหาดใหญ่ แย่ง “นวดไทย” กดราคากระทบทัวร์มาเลย์

แย่งนวดไทย

“ต่างด้าว” หลายร้อยคนทะลักเข้าหาดใหญ่ แย่งอาชีพ “นวดไทย” ดัมพ์ราคาเดือด จากราคา 500-700 บาทต่อ 2 ชั่วโมง ลดลงมาเหลือแค่ 100 บาท กระทบชิ่ง “บริษัททัวร์” เสนอขายชาวมาเลย์ล่วงหน้า

แหล่งข่าวผู้ประกอบการสถานนวดแผนไทย เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้ธุรกิจนวดแผนไทยกำลังฟื้นตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และมีการแข่งขันกันสูงมาก

โดยตัวเลขผู้ประกอบการเดิมที่เคยแจ้งไว้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (สสจ.) มีประมาณ 120 แห่ง ตอนนี้กลับมาเปิดบริการแล้วไม่ต่ำกว่า 100 แห่ง โดยเฉพาะในย่านดาวน์ทาวน์ ระหว่างถนนประชาธิปัตย์ ถนนเสน่หานุสรณ์ ฯลฯ ผู้ประกอบการหลายรายมีการเสนอดัมพ์ราคาในการให้บริการลูกค้าหลัก คือ นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย

เช่น ราคาปกติ นวดน้ำมัน 700 บาทต่อ 2 ชั่วโมง นวดแผนไทย ราคา 500 บาทต่อ 2 ชั่วโมง จะมีการดัมพ์ราคาลงมาตั้งแต่ 100 บาท และนวดฝ่าเท้า ปกติราคา 250 บาทต่อชั่วโมง มีการดัมพ์ราคาเหลือ 160-200 บาท ทำให้เกิดปัญหากระทบกับบริษัททัวร์ และธุรกิจนวดของคนไทยอย่างมาก

“ปกติบริษัททัวร์จะเสนอราคาขายนวดแผนไทยให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียไว้ล่วงหน้า แต่ตอนนี้เมื่อเดินทางมาถึง อ.หาดใหญ่พอจอดรถที่โรงแรม คนต่างด้าวเหล่านี้จะกวักมือเรียกนักท่องเที่ยวพร้อมเสนอราคาขายต่ำกว่า ส่งผลต่อการตลาดของบริษัททัวร์มาก

จนสร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวจึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาดูแลให้สถานบริการนวดแผนไทย ปิดป้ายประกาศราคาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งช่วงไฮซีซั่นตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจะทะลักเข้ามาท่องเที่ยวกันมาก และใช้บริการนวดแผนไทยประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ เงินจะหมุนเวียนสะพัดเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว”

นอกจากนี้ อยากเสนอให้ภาครัฐควบคุมเรื่องการขออนุญาตจัดตั้งสถานบริการนวดแผนไทย และการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการ จึงเป็นพนักงานนวดแผนไทยได้ เพราะขณะนี้มีชาวเมียนมา จีนฮ้อ ชาวเขา ประมาณนับหลายร้อยคน ที่ไม่ได้ผ่านการอบรมอย่างถูกต้อง

และไม่มีใบรับรอง เพียงแต่ฝึกอบรมมาจากรุ่นพี่ ได้เข้ามาแทรกซึมทำงานเป็นพนักงานนวดแผนไทย ซึ่งคนกลุ่มนี้มีความชำนาญการนวดแผนไทย และการใช้ภาษาต่างประเทศ ทำให้สามารถสื่อสารกับชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย จึงได้รับความนิยมจากชาวต่างประเทศใช้บริการมาก และในที่สุดส่งผลกระทบต่อพนักงานนวดคนไทย

โดยปัจจุบันพนักงานนวดแผนไทยมีรายได้ดีเฉลี่ยประมาณ 25,000-30,000 บาท/คน/เดือน สามารถนวดได้ไม่เกิน 5 คน/วัน ส่วนผู้ประกอบการสถานให้บริการนวดแผนไทยมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 80,000 บาท/เดือน ยังไม่หักค่าใช้จ่าย

Advertisement

“ตอนนี้ชาวเมียนมา จีนฮ้อ ชาวเขาที่ประกอบอาชีพการนวดแผนไทย โดยไม่มีใบอนุญาต ทะลักเข้ามาอยู่ใน อ.หาดใหญ่ กับกรุงเทพฯจำนวนมาก เพราะว่างงานจากร้านเดิมที่รับเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ขณะที่พนักงานนวดแผนไทยบางส่วนยังไม่สามารถเดินทางไปให้บริการนวดในต่างประเทศได้

โดยเฉพาะที่ประเทศจีน และมาเลเซีย ซึ่งจะมีรายได้ประมาณ 100 ริงกิต/2 ชั่วโมง/คน ตอนนี้คนว่างงานจึงเกิดการแย่งอาชีพนวดแผนไทยในหาดใหญ่กันมาก จึงขอฝากไปยังหน่วยงานภาครัฐช่วยควบคุมตรงนี้ให้ด้วย”

ทางด้าน นายวิทยา แซ่ลิ่ม ผู้ประกอบการมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลา อดีตผู้ก่อตั้งสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอนุรักษ์นวดแผนไทยให้อยู่ภายในประเทศ เพราะเป็นจุดขายสำคัญที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในประเทศไทย

เพื่อจะสร้างงาน สร้างรายได้กับธุรกิจอย่างครบวงจรภายในประเทศ เนื่องจากต่างประเทศตั้งแต่จีน ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศอินโดนีเซีย นิยมเป็นอย่างมาก

อนึ่ง การขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะยื่นขอได้ที่ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้หากเป็นการนวดเพื่อบําบัดวินิจฉัยโรค หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ผู้ทําการนวดต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตสาขาการแพทย์แผนไทยหรือเวชกรรมโบราณ

จากคณะกรรมการวิชาชีพก่อน และต้องดําเนินการในสถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตแล้วเท่านั้น แต่หากเป็นการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค ผู้ที่ทําการนวดไม่จําเป็นต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผู้ประกอบการโรคศิลปะ ผู้ประกอบการสามารถยื่นคําขอได้ที่กองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือในต่างจังหวัดยื่นที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด