เศรษฐกิจเหนือส่งสัญญาณบวก ท่องเที่ยวเร่งตัวชัด คาด Q1/66 ทยอยฟื้น

พรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง
นางพรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

แบงก์ชาติชี้เศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 4/65 ส่งสัญญาณบวก ระบุการท่องเที่ยวฟื้นตัวชัดเจน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแห่มาเที่ยวกันมากขึ้น แต่ยังมีแรงกดดันเรื่องค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น คาดไตรมาส 1/66 เศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวต่อเนื่อง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางพรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคเหนือ แถลงภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 4/2565 โดยพบว่าเศรษฐกิจภาคเหนือมีการเร่งตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจที่สำคัญคือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางเข้ามาภาคเหนือมากขึ้น

โดยจำนวนนักท่องเที่ยวคนไทยอยู่ที่ 9.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 อยู่ที่ 7.5 ล้านคน และนักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมาส 4 เพิ่มขึ้นสูงถึง 1.1 ล้านคน เทียบกับไตรมาส 3 ที่มีจำนวนเพียง 4 แสนคน กล่าวคือนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นถึง 72% จากปีปกติก่อนเกิดโควิด ทั้งนี้ พบว่านักท่องเที่ยวจีนกลุ่ม FIT ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงแรกจากการเปิดเส้นทางบินตรงสู่เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-24 มกราคม 2566 มีจำนวน 7,520 คน

ขณะที่การบริโภคทยอยฟื้นตัวภายใต้แรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยมีแรงสนับสนุนจากภาคท่องเที่ยว ที่ส่งผลให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจการจ้างงาน กำลังซื้อฟื้นตัวดีขึ้น ขณะที่รายได้ภาคเกษตรยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง จากราคาสินค้าเกษตรสำคัญที่เพิ่มขึ้น อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน และปศุสัตว์ ซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนล่างที่เริ่มทยอยฟื้นตัวเช่นกัน

ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของภาคเหนือในภาพรวมลดลง โดยไตรมาส 4/2565 อยู่ที่ 5.77% เทียบกับไตรมาส 3 อยู่ที่ 7.59% จากราคาพลังงานและอาหารสดชะลอลง แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 2.26% ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน อยู่ที่ 2.21% ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน พบว่าภาคอสังหาริมทรัพย์เริ่มฟื้นตัวดีขึ้น

นางพรวิภากล่าวต่อว่า แม้ภาพรวมเศรษฐกิจของภาคเหนือไตรมาส 4/2565 มีทิศทางที่ดี แต่ยังคงมีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไตรมาส 1/2567 คาดว่าอยู่ในทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง ตามภาคการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มกลับมาเร็วกว่าที่คาด ตลาดแรงงานทยอยฟื้นตัวต่อเนื่อง และรายได้เกษตรยังคงขยายตัวดี ทั้งหมดเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การบริโภคมีทิศทางฟื้นตัว


อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อจะยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 1/2566 ที่จะส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและต้นทุน ซึ่งจะส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้น จากราคาสินค้าที่แพงขึ้น แม้รายได้เกษตรกรดีขึ้น และตลาดแรงงานที่เริ่มทยอยปรับดีขึ้น แต่ก็จะซื้อสินค้าได้น้อยลงและราคาแพงขึ้น ขณะที่อุปสงค์ต่างประเทศที่อาจชะลอตัวมากกว่าที่คาด เป็นประเด็นที่ต้องติดตาม