พัทยา จับมือ ทีเส็บ ทำ MOU Festival Economy ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ

พัทยา

เมืองพัทยาเตรียมจัดทำ MOU Festival Economy ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยงานเทศกาล ดึงนักท่องเที่ยวจากชาติต่าง ๆ สู่เมืองพัทยา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำ MOU Festival Economy ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยงานเทศกาล โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนการตลาดสำนักฯ ภาคกลางและตะวันออก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) พร้อมคณะทำงานนายกเมืองพัทยา ผู้อำนวยการสำนักการท่องเที่ยวและกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

โดยมีนายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) พร้อมทีมงาน ร่วมนำเสนอรายละเอียด ณ ห้องประชุมเลขานุการนายกเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือการจัดทำ MOU Festival Economy หรือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยงานเทศกาลให้กับเมืองพัทยา โดยเน้นการใช้อัตลักษณ์ของเมือง (City DNA) มาออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเที่ยวที่พัทยามากยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองผ่านการจัดงานเทศกาล

โดยมีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) หรือทีเส็บ และสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA) ร่วมส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อส่งเสริมและยกระดับการจัดงานเทศกาลของเมืองพัทยาให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างเมือง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องไม่ขัดกับกฎระเบียบทางราชการและงบประมาณที่ดำเนินการ

เบื้องต้นเมืองพัทยาได้ให้ทางทีมงานออกแบบงานเทศกาลพัทยา หรือ Pattaya Festival มาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป พร้อมกันนี้ทางทีมงานจะจัดทำร่างแผนงานกิจกรรมต่าง ๆ เสนอให้กลุ่มกฎหมายเมืองพัทยา และทีเส็บ ร่วมพิจารณาความเหมาะสมทั้งเนื้อหาและงบประมาณอีกครั้ง ก่อนจะจัดทำเป็น MOU Festival Economy อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป