ประมูลโรงแรม “ดาราเทวี” เดือด จบที่ราคา 3,594 ล้านบาท

โรงแรม

ประมูลโรงแรม “ดาราเทวี” เชียงใหม่เดือด อินเตอร์ ฟาร์อีส เทอมอลพาวเวอร์ ชนะประมูล เคาะ 69 ครั้ง จบที่ราคา 3,594 ล้านบาท ชี้ปีเดียวราคาพุ่ง 80%

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 มติชนออนไลน์ รายงานความคืบหน้าการขายทอดตลาดทรัพย์สินของโรงแรม ดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดประมูลโรงแรมดาราเทวี อีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีส เทอมอลพาวเวอร์ จำกัด IThermal เป็นผู้ชนะการประมูล รวมเป็นเงิน 3,594.62 ล้านบาท แบ่งเป็นทรัพย์ในคดีหมายแดงที่ ผบ.2123/2561 เสนอราคา 2,371.4 ล้านบาท และทรัพย์ในคดีหมายเลขแดงที่ ผบ. 2124/2561 เสนอราคา 1,223.22 ล้านบาท

รายงานข่าวแจ้งว่า การประมูลครั้งนี้มีการเคาะราคาสู้กันถึง 69 ครั้ง เนื่องจากทรัพย์สินที่นำออกมาประมูลเป็นที่ดินมากถึง 158 ไร่ ทำให้ราคาเพิ่มสูงกว่าเดิมถึง 80% ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีการคาดการณ์ว่าธุรกิจโรงแรมกำลังกลับมาฟื้นตัว หลังผ่านพ้นการระบาดของโควิด-19

โดย IThermal เป็นผู้ชนะประมูลซื้อทรัพย์โรงแรมดาราเทวีฯ มาแล้วในราคารวม 2,012.62 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากไม่นำเงินค่าซื้อทรัพย์ส่วนที่เหลือ 1,902.62 ล้านบาท มาจ่ายได้ จึงถูกริบเงินประกัน 110 ล้านบาท


สำหรับ IThermal มี บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) IFEC ถือหุ้น 99.99% ซึ่ง IFEC เป็นบริษัทแม่ของ บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ซึ่งเดิมเป็นเจ้าของกิจการโรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่