ศาลแพ่งยกคำร้อง ผู้ชนะประมูลโรงแรมดาราเทวี ริบมัดจำ 110 ล้าน

โรงแรมดาราเทวี

ศาลแพ่งเชียงใหม่มีคำสั่งยกคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินซื้อทรัพย์ส่วนที่เหลือจากผู้ชนะประมูลโรงแรมดาราเทวี หลังจากขอเลื่อนมา 2 ครั้ง หลังทำสัญญาซื้อขายผ่านมาแล้วกว่า 9 เดือน

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลแพ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งยกคำร้องของบริษัทผู้ชนะประมูลโรงแรมดาราเทวี จ.เชียงใหม่ ซึ่งขอขยายระยะเวลาวางเงินซื้อทรัพย์โรงแรมดาราเทวี

โดยศาลพิเคราะห์คำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินของผู้ร้องและคำคัดค้านของผู้ซื้อทรัพย์แล้ว ผู้ร้องยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินครั้งสุดท้าย อ้างเหตุว่าผู้ร้องเร่งหาเงินมาชำระเงินราคาส่วนที่เหลือคดีนี้ 709,720,000 บาท และคดีหมายเลขแดงที่ ผบ. 2123/2561 อีก 1,192,900,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,902,620,000 บาท เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 พร้อมกันนี้ผู้ร้องต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2565

               

แต่ศาลเห็นว่าผู้ร้องเคยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลามาแล้ว 2 ครั้ง และศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาวางเงินได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นเวลาถึง 9 เดือนเศษ

หากผู้ร้องขวนขวาย หรือขณะประมูลทรัพย์ มีเงินที่จะชำระราคาทรัพย์ หรือมีวิธีการอื่นแล้ว ย่อมสามารถหาเงินมาวางได้ตามระยะเวลาที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตได้อยู่แล้ว การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินออกไปอีกถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2565 โดยอ้างเหตุว่าการติดการประเมินราคาหลักประกันใหม่ หรือกำลังเร่งระดมทุนนั้น

เป็นเรื่องที่ผู้ร้องต้องคาดหมายได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาตั้งแต่แรก ทั้งข้ออ้างดังกล่าวยังเลื่อนลอย ไม่แน่ว่าจะหาเงินได้ตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ กรณีจึงยังไม่มีพฤติการณ์พิเศษที่จะขยายระยะเวลาวงเงินให้กับผู้ร้องอีก

ศาลจึงมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องและให้ผู้ร้องวางเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดเดิมคือภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ