เปิดท็อป 5 สนามบินเดือนแรกปี’66 คนแห่เที่ยวเมืองรอง

สนามบินภูธร

หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับ ประชาชนเริ่มออกเดินทางมากขึ้น ต่างชาติก็เดินทางเข้ามาในประเทศมากขึ้น ทำให้การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้ง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 จากช่วงเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา สถิติท่าอากาศยานภายใต้การดูแลกรมท่าอากาศยาน จำนวน 22 แห่งทั่วประเทศไทย มียอดผู้โดยสารรวม 1,236,499 คน มีเที่ยวบิน 8,679 เที่ยวบิน เมื่อเทียบช่วงเดือนเดียวกับปี 2565 มีผู้โดยสารรวม 728,024 คน มีเที่ยวบิน 6,610 เที่ยวบิน ซึ่งจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว

โดยเดือนมกราคม 2566 ท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารเป็น 5 อันดับแรก ได้แก่

  1. ท่าอากาศยานกระบี่ มีจำนวนผู้โดยสารตลอดทั้งเดือนอยู่ที่ 220,337 คน มี 1,411 เที่ยวบิน
  2. ท่าอากาศยานอุดรธานี ผู้โดยสาร 174,891 คน มี 1,180 เที่ยวบิน
  3. ท่าอากาศยานขอนแก่น ผู้โดยสาร 141,241 คน มี 966 เที่ยวบิน
  4. ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ผู้โดยสาร 121,415 คน มี 804 เที่ยวบิน
  5. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ผู้โดยสาร 120,673 คน มี 832 เที่ยวบิน

ขณะที่ เดือนมกราคม 2565 ท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารเป็น 5 อันดับแรก ได้แก่

  1. ท่าอากาศยานอุดรธานี มีจำนวนผู้โดยสารตลอดทั้งเดือนอยู่ที่ 107,855 คน มี 836 เที่ยวบิน
  2. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ผู้โดยสาร 88,526 คน มี 986 เที่ยวบิน
  3. ท่าอากาศยานขอนแก่น ผู้โดยสาร 87,168 คน มี 752 เที่ยวบิน
  4. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ผู้โดยสาร 76,065 คน มี 660 เที่ยวบิน
  5. ท่าอากาศยานกระบี่ ผู้โดยสาร 75,477 คน มี 622 เที่ยวบิน