ภูเก็ต แรงงานขาดหนัก เตรียมดึงนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะ มาฝึกงาน

ภูเก็ต

ภูเก็ต ขาดแคลนแรงงานหนัก เตรียมลงนาม MOU กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ดึงนักศึกษามาฝึกงาน แก้ปัญหาแรงงาน 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก และคาดว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่น้อยกว่า 12 ล้านคน ทำให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ ในจังหวัดมีความต้องการแรงงานกว่า 931 อัตรา ซึ่งในวันที่ 12 มีนาคม 2566 จะมีการลงนาม MOU กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เพื่อแก้ปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน

ด้านนายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก เติบโตแบบก้าวกระโดด ที่ผ่านมาประสบกับการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยวันที่ 12 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้เชิญวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศจำนวน 70 วิทยาลัย ส่งนักศึกษามาฝึกประสบการณ์ หลักสูตร ทวิภาคี เป็นการเชื่อมระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา ซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดมาก

ซึ่งปีนี้มีนักศึกษาเข้ามาฝึกงานในภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามันจำนวน 4,000-5,000 คน โดยเฉพาะของภูเก็ต ออกฝึกงานรอบละ 1,200 คน ปีนี้เพิ่มนักศึกษาประมาณ 300-400 คน ในระบบทวิภาคี และมีนักศึกษาสมัครเข้ามาจำนวนมาก

Advertisement

ขณะเดียวกัน นักศึกษาที่สมัครเข้ามาทางโรงแรมจะมีการเซ็นสัญญาและมีเงินเดือนให้ประมาณ 10,000 บาท เป็นโมเดลเฉพาะสาขาเกี่ยวกับเรื่องอาหาร ปัจจุบันมีการทำกับเครือไมเนอร์ โรงแรมอนันตรา ไม้ขาว

“ก่อนหน้านี้ที่ทำกับเซ็นทรัล ระบบทวิภาคีเหมือนกัน นักศึกษาที่จบการศึกษาในปีนี้ได้ทำงานหมด 100% มีการทำกับโรงแรมระดับ 5 ดาวหลายแห่ง เชื่อมโยงนโยบายการศึกษา นโยบายชาติ ขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ต โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนสามารถตอบโจทย์ได้ ในระยะสั้นที่สามารถแก้ปัญหาได้เลย”

นอกจากนี้ กลุ่มโรงแรมแอคคอร์ ต้องการคนมากมาติดต่อที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจำนวนหลายครั้ง ส่วนวิทยาลัยต่าง ๆ ส่งนักศึกษามาจากร้อยเอ็ด ได้สัมภาษณ์นักศึกษาแล้ว และหลังจากวันที่ 12 มีนาคมนี้จะทยอยเข้ามาอีก เป็นการบูรณาการที่ดีมาก สามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็ว

ส่วนระยะยาว จะมีการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นในส่วนที่ต้องการกำลังคน เอาตลาดเป็นฐาน โดยเฉพาะสาขาอาหารและท่องเที่ยว เป็นสาขาที่ตลาดมีความต้องการมาก

ทั้งนี้ ปัจจุบันรายได้ท่องเที่ยวภูเก็ต เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ สิ่งที่สนับสนุนคือกำลังคนที่เข้าระบบแรงงาน จะบูรณาการการทำงานเชื่อมโยงกันต่อไป