กาญจนบุรี เที่ยวเมืองรองชูเมืองภาพยนตร์สร้างสรรค์

เมืองกาญจน์ 1 ใน 10 จังหวัดที่รัฐบาลจะนำร่องยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวหลัก เตรียมผลักดันเป็น “เมืองภาพยนตร์สร้างสรรค์”

วันที่ 9 มกราคม 2567 นายวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จังหวัดกาญจนบุรีเป็น 1 ใน 10 เมืองรองที่รัฐบาลจะนำร่องยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวหลักนั้น เรามีการตั้งเป้าหมายว่าอยากเป็นเมืองสร้างสรรค์ภาพยนตร์ แม้จังหวัดกาญจนบุรี จะอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองหลัก

เพราะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดเกิน 3 ล้านคนต่อปี มีนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย รองลงมาจาก กรุงเทพฯ ชลบุรี มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทั้งไทย-ต่างชาติ รายได้การท่องเที่ยวต่อปีอยู่อันดับ 10 ซึ่งถือว่ายังมีรายได้น้อยอยู่หากเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยว ทางหอการค้าไทยจึงได้บรรจุเป็นเมืองรอง เพื่อผลักดันให้การท่องเที่ยวดีขึ้นและมีมูลค่าสูงขึ้น

กาญจนบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ธรรมชาติที่ค่อนข้างสวยงาม อาทิ น้ำตกเอราวัณ น้ำตกไทรโยค สะพานข้ามแม่น้ำแคว สะพานมอญ ที่ผ่านมามีกองภาพยนตร์ ละคร โฆษณา มาถ่ายทำที่จังหวัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องมีการขออนุมัติทางราชการ


ล่าสุดร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการพูดคุยกับทางภาครัฐและเอกชน อยากยกระดับให้เป็นเมืองภาพยนตร์สร้างสรรค์ และประกาศให้ทั่วประเทศได้รู้ว่าสามารถมาถ่ายทำที่กาญจนบุรีได้เลย ส่วนแผนการโปรโมตต่าง ๆ รอทางจังหวัดประกาศ