เลือกตั้งอบต. : จังหวัดใหญ่คึกคัก กรรมการเลือกตั้งคุมโควิดเข้ม

เลือกตั้งอบต.หัวเมืองใหญ่คึกคัก

การสมัคร นายก-สมาชิกอบต. ตามจังหวัดหัวเมืองใหญ่คึกคัก กรรมการเลือกตั้งคุมเข้มสถานการณ์

นับตั้งแต่เปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา ภาพที่ออกมาจากหลายจังหวัดมีความคึกคักเป็นอย่างมาก

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวบความเคลื่อนไหวจากหัวเมืองใหญ่ในภูมิภาค ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดได้กำชับมาตรการต่าง ๆ กันอย่างเข้มข้น ทั้งระบบการรับสมัคร รวมกับมาตรการป้องกันการระบาดโควิด-19

อบต.สงขลา 92 แห่ง พร้อม

ในวันแรกของการเปิดรับสมัคร นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง หมู่ที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีท้องถิ่นจังหวัดสงขลา, ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายวงศกร กล่าวว่า จังหวัดสงขลา มีองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 92 แห่ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมกันทั่วประเทศ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และทุกแห่งต้องเตรียมพร้อมสถานที่รับสมัครให้มีความพร้อม เพื่อให้การดำเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม พร้อมกับขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ให้มากที่สุด

สำหรับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เดินทางไปยังสถานที่รับสมัครแล้วจำนวน 2 ทีม โดยไปลงชื่อตั้งแต่ก่อน 08.30 น.และจับสลากลำดับการยื่นใบสมัคร ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตละ 1 คน จำนวน 10 เขต มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน และจะมีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 15 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งในภาพรวมการดำเนินการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยดำเนินการรับสมัครตามแนวทางมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด และยังไม่ได้รับรายงานการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใด

6 อบต.ภูเก็ต คุมเข้มโควิด

ขณะเดียวกันภูเก็ตกรรมการการเลือกตั้ง ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสังเกตการณ์ และตรวจความเรียบร้อยการรับสมัครเลือกตั้ง อบต.วันแรก ย้ำผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติ หาเสียง ด้วยความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะได้ตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่และพบปะกับผู้สมัคร พร้อมย้ำในเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติและให้ดำเนินการทุกอย่างอยู่ภายใต้กรอบของกฏหมาย ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมถุงมือและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทุกขั้นตอนการรับสมัคร ขณะเดียวกันโต๊ะสำหรับเจ้าหน้าที่ได้มีฉากกันระหว่างผู้สมัครกับเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ ยังได้จัดพื้นที่พิเศษเป็นจุดบริการสำหรับผู้สมัครที่มีอุณหภูมิร่างกายสูง หรือถูกกักตัวตามมาตรการควบคุมโรค ไว้คอยให้บริการด้วย

ดร.ฐิติเชฏฐ์ กล่าวว่า เรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะลงสมัครรับการเลือกตั้ง ให้ตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ กกต.ประกาศ รวมถึงการหาเสียงขอให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย และหากมีการร้องเรียนถึงคุณสมบัติของผู้สมัครพบว่าข้อมูลนั้นเป็นเท็จก็จะดำเนินคดีตามกฎหมาย ขอให้ผู้ลงสมัครตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะมีการร้องเรียนไปยัง กกต.และขอให้ผู้ลงสมัครที่ได้รับการเลือกตั้ง ตั้งใจในการทำหน้าที่ตามที่พี่น้องประชาชนได้เลือกท่านมาเป็นตัวแทนในการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ให้มากที่สุด หลังจากนั้นทางคณะได้เดินทางไปเยี่ยมกสรรับสมัครที่บริเวณอบตเทพกษัตรี อำเภอถลางและ อบต.ไม้ขาวและ อบต.สาคู ตามลำดับ

ทั้งนี้ การรับสมัครของจังหวัดภูเก็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง 6 อบต.ทุกพื้นที่มีประชาชนที่สนับสนุนต่างมาให้กำลังใจผู้สมัคร แต่ทุกคนก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

กกต. เชียงใหม่ ชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง

นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึง สถานการณ์การเลือกตั้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลของจังหวัดเชียงใหม่ ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งนั้น

จังหวัดเชียงใหม่มีองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 89 แห่ง มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลละ 1 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 946 คน โดย จังหวัดเชียงใหม่มี 2 อำเภอที่ไม่ต้องจัดการเลือกตั้ง คืออำเภอสันทรายและอำเภอสารภี เนื่องจากได้มีการยกฐานะเป็นเทศบาลทั้งหมดแล้ว

สำหรับการเปิดรับสมัครเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวันแรก มีผู้สมัครเป็นนายก อบต. แล้ว 116 คน จาก อบต. 68 แห่ง ในส่วนของสมาชิกสภา อบต. มีผู้มาสมัครทั้งหมด รวม 1,175 คน จาก 931 เขต

จึงขอประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้ที่สนใจลงสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถสมัครได้ ณ ที่ทำการ อบต. แต่ละแห่ง จนถึงวันที่ 15 ตุลาคมนี้ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ,มีสัญชาติไทย หากได้รับการเปลี่ยนสัญชาติมาจะต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ,มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งที่สำนักทะเบียนประจำอำเภอภายในวันที่ 22 ตุลาคม นี้ และจะได้มีการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ทราบภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน อีกครั้ง

ทั้งนี้หากเป็นผู้ที่มีสิทธิแต่ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็จะถูกจำกัดสิทธิ เป็นเวลา 2 ปี ในการสมัครรับเลือกเป็น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.ส. หรือ ส.ว. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเดินทางไปเลือกตั้งได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือแจ้งผ่านทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 พ.ย. 64 หรือภายใน 7 วันหลังวันเลือกตั้ง คือระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 64

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล ถือเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยคาดว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70-75 ส่วนผู้ที่ทำการทุจริตผิดกฎหมายการเลือกตั้งมีโทษจำคุก 1-10 ปี หรือปรับ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลมีสิทธิสั่งเพิกถอนสิทธิในการเลือกตั้งถึง 20 ปี

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น กำชับระเบียบเคร่งครัด

ที่ อบต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น บรรยากาศการสมัครรับการเลือกตั้ง ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ อบต.ท่าพระ บรรยากาศวันแรกที่ด้านหน้าห้องประชุม อบต.ท่าพระ มีว่าที่ผู้สมัครทยอยเดินทางมาลงเวลาและลงทะเบียนในการรับสมัคร ก่อนเวลา 08.00 น.จำนวนมาก ท่ามกลางเหล่าบรรดากองเชียร์ที่มาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม เนื่องจากสนามเลือกตั้ง อบต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น เป็นสนามเลือกตั้งที่คอการเมืองต่างจับตากันอย่างมาก

มีทั้งนักการเมืองหน้าแก่าและหน้าใหม่ ต่างลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.ในครั้งนี้ ซึ่ง กกต.ประจำ อบต.ท่าพระ ได้กำหนดพื้นทีสำหรับการสมัครรับการเลือกตั้ง ตามระเบียบที่ กกต.กำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข จากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้น

นายวิสิฐ จันทะรี ผอ.กกต.อบต.ท่าพระ กล่าวว่า บรรยากาศในการสมัครรับการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี กกต.จังหวัดและท้องถิ่น อ.เมืองขอนแก่น มาร่วมสังเกตการณ์และคอยกำกับควบคุมการสมัครรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบและข้อบังคับตามที่ กกต.กำหนด ซึ่งว่าที่ผู้สมัคร นายก และ สมาชิกฯ ต่างให้ความสนใจมาสมัครรับการเลือกตั้งในวันนี้แรกวันนี้จำนวนมาก ทุกคนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอนอย่างดี

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในการเลือกตั้ง อบต.ครั้งนี้ มี อบต.ที่ กกต.ได้มีคำสั่งให้จัดการเลือกตั้ง รวม 140 แห่ง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,546 หน่วยเลือกตั้ง บรรยากาศในภาพรวมของการสมัครทุกฝ่ายได้ดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย ซึ่งก็ได้มีการกำชับข้าราชการให้วางตัวเป็นกลางทางการเมือง หากมีข้อเรียกเรียนใดๆก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เอาผิดตามระเบียบอย่างเข้มงวด พร้อมขอฝากเตือนว่าที่ผู้สมัครทุกรายให้ศึกษาระเบียบและข้อบังคับ

โดยเฉพาะกฎเหล็ก 26 ข้อ และลักษณะต้องห้ามต่างๆหรืออะไรที่ควรหรือไม่ควร หรืออะไรที่ทำแล้วผิดกฎหมาย ซึ่งหากพบว่ามีการกระทำความผิด กกต.จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเช่นกัน


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ