โคราชดึง “รพ.บำรุงราษฎร์” ชูศูนย์พันธุศาสตร์ตรวจยีน

สวัสดีราษฎร์ คลินิกเวชกรรม จ.นครราชสีมา MOU “โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์” เปิด “ศูนย์พันธุศาสตร์” เชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัวแห่งแรกในอีสาน บริการตรวจลึกถึง “ระดับยีน” ป้องกันมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด วางแผนการมีบุตรและป้องกันกลุ่มโรคเสี่ยงทางพันธุกรรมในอนาคตแบบครบวงจร

นายชัชวาล วงศ์จร ประธานกรรมการสวัสดีราษฎร์ คลินิกเวชกรรม และกรรมการผู้จัดการโรงแรมวีวัน โคราช เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้โรงแรมทั่วประเทศและในจังหวัดนครราชสีมาได้รับผลกระทบอย่างหนัก ไม่มีลูกค้าเข้าพัก ไม่มีการจัดประชุมสัมมนา ไม่มีนักท่องเที่ยวและลูกค้าเข้ามาใช้บริการเหมือนในอดีต หลายโรงแรมต้องปิดกิจการไปอย่างถาวร ขณะที่โรงแรมหลายแห่งพยายามปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในภาวะที่เกิดขึ้น เพื่อให้มีรายรับได้เลี้ยงดูลูกน้องแม้ขาดทุนต้องยอม เพื่อหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในอนาคต แต่จากการประเมินสถานการณ์ดังกล่าวเล็งเห็นว่าโรงแรมน่าจะไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ จึงแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งปรับปรุงเป็น “สวัสดีราษฎร์ คลินิกเวชกรรม” โดยมีการทุ่มเงินกว่า 100 ล้านบาทรีโนเวตห้องประชุมของโรงแรม ปรับแต่งให้เป็นศูนย์สุขภาพครบวงจร ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564

ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สวัสดีราษฎร์ คลินิกเวชกรรม ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อเสริมศักยภาพในการให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับเภสัชกรหญิงอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อผนึกกำลังสร้าง “ศูนย์พันธุศาสตร์” แห่งใหม่ เน้นให้บริการตรวจสุขภาพลงลึกถึงระดับยีน เพื่อลดภาวะเสี่ยงเกิดโรคทางพันธุกรรมใน 6 กลุ่มโรค พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมวางแผนการมีบุตร ลดความเสี่ยง เตรียมความพร้อมเพื่อการวางแผนชีวิตครอบครัวให้ห่างไกลโรคร้ายพร้อมขยาย “ศูนย์พันธุศาสตร์” เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจโคราชในการเป็นเมืองแห่งสุขภาพดีในอนาคต รวดเร็วด้วยบริการนำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

โดยเภสัชกรหญิงอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า โคราชเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีความต้องการทางด้านการตรวจวิเคราะห์พันธุกรรมในเชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัว ค่อนข้างเติบโต สอดคล้องกับปริมาณประชากรที่หนาแน่นและการเติบโตของเมืองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้ง่าย ตรวจได้โดยสามารถเลือกตรวจได้ 2 แบบ ซึ่งให้ผลความแม่นยำสูง คือ การเจาะเลือด และการเก็บน้ำลายประโยชน์ของการตรวจวิเคราะห์พันธุกรรม ทำให้ช่วยค้นพบความเสี่ยงในการเกิดโรคบางชนิด ช่วยวินิจฉัยโรคที่เกิดจากพันธุกรรม บ่งบอกแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ช่วยวางแผนการมีบุตร และลดความเสี่ยงในการแพ้ยาและการได้รับปริมาณยาที่ไม่เหมาะสม

โดยในอดีตการตรวจลักษณะนี้เหมาะกับผู้ที่มีประวัติครอบครัวที่เคยเป็นโรคมะเร็ง เป็นโรคหัวใจหรือในครอบครัวที่เคยมีประวัติเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือเสียชีวิตในขณะออกกำลังกาย แต่ปัจจุบันการตรวจพันธุกรรมจะมุ่งเน้นในเชิงป้องกัน เพื่อหาความเสี่ยงในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดี สามารถตรวจได้ทุกเพศทุกวัย หรือตรวจได้ตั้งแต่แรกเกิด เนื่องจากผลของยีนจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต

สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพระดับยีนครอบคลุม 11 หัวข้อ ได้แก่ โปรแกรมตรวจยีนแพ้ยาและปรับยา, ตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง และโรคหัวใจและหลอดเลือด, ตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด, ตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง, ตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์, ตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรม, ตรวจโภชนพันธุศาสตร์, ตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งพร้อมตรวจการทำงานของร่างกาย, ตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดพร้อมตรวจการทำงานของร่างกาย และตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง และโรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมตรวจการทำงานของร่างกาย


“ทั้งนี้ สวัสดีราษฎร์ คลินิกเวชกรรม ยังคงเดินหน้าเพิ่มศักยภาพทางด้านการแพทย์เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ของการมีสุขภาพดีสำหรับชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียง ให้สามารถเข้าถึงการให้บริการระดับมาตรฐานสากลในราคาเข้าถึงได้ เหมาะสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยในครอบครัว” นายชัชวาลกล่าว