All Cafe กาแฟสดเซเว่นฯ ปรับขึ้นราคาทุกเมนู 5 บาท เริ่ม 24 ก.ย.นี้

All Cafe

All Cafe เครื่องดื่มกาแฟสดเซเว่น อีเลฟเว่น ชี้ต้นทุนพุ่งสูง จำเป็นปรับขึ้นราคาเมนูละ 5 บาท ทุกรายการ มีผล 24 ก.ย. 2565

วันที่ 5 กันยายน 2565 ออล คาเฟ่ (All Cafe) มุมจำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดและเครื่องดื่มชงสด ในร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ติดตั้งป้ายบริเวณเคาน์เตอร์ All Cafe ระบุว่า เรียนลูกค้าทุกท่าน เนื่องด้วยต้นทุนวัตถุดิบที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไว้

ทำให้ เซเว่น อีเลฟเว่น จึงมีความจำเป็นในการปรับราคาเครื่องดื่ม All Cafe ขึ้นจากราคาเดิมในอัตรา 5 บาท ทุกรายการ ยกเว้นกลุ่มท็อปปิ้ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

Advertisement

สำหรับราคาเครื่องดื่ม All Cafe ที่ปรับเพิ่มขึ้น 5 บาททุกรายการ เช่น เครื่องดื่มร้อนจากราคา 25 บาท เป็น 30 บาท เครื่องดื่มเย็นขนาด 16 ออนซ์ จาก 30 บาท เป็น 35 บาท เครื่องดื่มเย็นขนาด 22 ออนซ์ จาก 40 บาท เป็น 45 บาท เมนูปั่นจาก 35-45 บาท เป็น 40-50 บาท ซึ่งในแต่ละเมนูจะแตกต่างกันไป

All Cafe