ซัมซุงสหรัฐ เรียกคืนเครื่องซักผ้า 6 แสนเครื่อง เสี่ยงเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

เครื่องซักผ่าซัมซุง

ซัมซุงสหรัฐเรียกคืน เครื่องซักผ้า 6 แสนเครื่อง ระบุเป็นเครื่องซักผ้าฝาบนที่ขายในสหรัฐหลายรุ่น มีความเสี่ยงจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และเพลิงไหม้

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ซัมซุง ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศเรียกคืนเครื่องซักผ้ามากกว่า 660,000 เครื่อง เนื่องจากมีความเสี่ยงเกิดไฟฟ้าลัดวงจร จนทำให้เกิดความร้อนสูงซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

หลังช่วงที่ผ่านมา ซัมซุง ได้รับรายงานถึง 51 ฉบับ เกี่ยวกับเหตุผิดปกติของเครื่องซักผ้า เช่น เกิดควัน ชิ้นส่วนหลอมละลาย เกิดความร้อนสูงหรือมีเปลวไฟ ซึ่งในจำนวนนี้ 10 เหตุการณ์เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินอื่นของผู้ใช้ด้วย และ 3 เหตุการณ์มีผู้บาดเจ็บจากการหายใจเอาควันเข้าไป

โดยเครื่องซักผ้าที่ถูกเรียกคืนนั้นประกอบด้วย เครื่องฝาบนรุ่น WA49B, WA50B, WA51A, WA52A, WA54A และ WA55A ในสีต่าง ๆ รวม 14 รุ่น ซึ่งขายผ่านร้านค้าในช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 ถึงธันวาคม 2022

ทั้งนี้ยักษ์เครื่องใช้ไฟฟ้าระบุว่า ปัญหาที่พบนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการอัพเดตซอฟแวร์ผ่านไวไฟ โดยสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต สามารถขอรับอุปกรณ์เสริมสำหรับดาวน์โหลดซอฟแวร์จากบริษัทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย