หาดทิพย์ แจ้งเลิกกิจการ 3 บริษัทย่อย หลังขาดทุนต่อเนื่อง

หาดทิพย์

หาดทิพย์แจ้งเลิกกิจการ 3 บริษัทย่อย เหตุขาดทุนต่อเนื่อง แถมภาวะการดำเนินงานไม่เอื้ออำนวย เตรียมเลิกบริษัทและชำระบัญชีต่อไป

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 พลตรีพัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เลิกกิจการ 3 บริษัทย่อย ได้แก่

  • บริษัท หาดทิพย์ จำกัด คอมเมอร์เชียล จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
  • บริษัท หาดทิพย์ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจเจส จำกัด ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม
  • บริษัท กินดีอยู่ดี 2020 จำกัด ธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่ม

สำหรับเหตุผลที่ต้องเลิกกิจการทั้ง 3 บริษัท บริษัทระบุว่า สืบเนื่องจากผลขาดทุนจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและภาวะการดำเนินงานไม่เอื้ออำนวย และจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อยดังกล่าว และชำระบัญชีให้เป็นขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป

Advertisement