สมาคมค้าปลีก ขานรับแจกเงินดิจิทัล และ e-Refund ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

เงินดิจิทัล eRefund ค้าปลีก เศรษฐกิจ

สมาคมค้าปลีกไทย ขานรับนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาท และมาตรการ e-Refund ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แนะเริ่มเมษายน สร้าง impact เยอะกว่า

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า โครงการดิจิทัล วอลเล็ตจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น ทั้งยังช่วยอัดฉีดเม็ดเงินให้เข้าถึงทุกพื้นที่ เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินอย่างมีศักยภาพ บรรเทาภาระค่าครองชีพ ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการทุกระดับ

เงื่อนไขต้องชัดจน-ใช้สะดวก

แต่ยังต้องมีความชัดเจนในการออกมาตรการและเงื่อนไขมากขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจและมั่นใจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อย ร้านสตรีตฟู้ด โชว์ห่วย หาบเร่ แผงลอย

รวมถึงคำนึงถึงการพิจารณาปรับหลักเกณฑ์อย่างรัดกุมให้ปฏิบัติได้จริงเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับความต้องการ ความสะดวกในการใช้งาน และเอื้อประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประชาชนและผู้ประกอบการ

แนะเริ่มเมษายน สร้าง Impact เยอะกว่า

โดยขอเสนอแนะให้ขยับเวลาประกาศใช้ในเดือนเมษายนแทนพฤษภาคม จะเป็นการสร้าง impact ให้โครงการนี้มากยิ่งขึ้น เพราะเป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนา

นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังสร้างส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ SMEs ในภาคค้าปลีกและบริการ ทั่วประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีมากกว่า 2.4 ล้านราย คิดเป็น 80% ของ SMEs ทั้งประเทศ จะได้รับอานิสงส์โดยตรงจากโครงการนี้

รวมถึงร้านค้าย่อยในชุมชนต่าง ๆ ทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น ซึ่งหากโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จจะนับได้ว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

หวังเร่งอนุมัติ-เพิ่มระยะเวลาใช้จ่าย e-Refund

นายญนน์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ รัฐบาลยังมี โครงการ e-Refund ที่จะมากระตุ้นการจับจ่ายของกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อ ให้สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลจากการซื้อสินค้าและบริการ โดยให้วงเงิน 50,000 บาท

หวังว่ารัฐบาลจะเร่งอนุมัติและเพิ่มระยะเวลาใช้จ่ายให้มากกว่าที่ผ่านมา เพื่อช่วยกระตุ้นโครงการ e-Refund ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

“สมาคมผู้ค้าปลีกไทย เชื่อว่าทิศทางเศรษฐกิจไทย มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นได้ หากทุก ภาคส่วนร่วมมือกัน สมาคม พร้อมสนับสนุนภาครัฐอย่างเต็มที่ เพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่ใช่เพียงแค่ระยะสั้น แต่เติบโตแข็งแกร่งในระยะยาวอย่างยั่งยืน”