นายกฯเศรษฐา แจงทุกคนมีสิทธิ์ใช้ e-Refund ช้อป 5 หมื่นคืนภาษี

นายกฯเศรษฐา แจงคนรับเงินดิจิทัล มีสิทธิ์ใช้มาตรการช้อป 5 หมื่นคืนภาษี

นายกฯเศรษฐา แจงผู้เสียภาษีทุกคนมีสิทธิ์ เข้าร่วมมาตรการ e-Refund ช้อป 5 หมื่นบาท รับสิทธิลดหย่อนภาษี แม้จะได้รับเงินดิจิทัล 10,000บาท แล้ว แต่ต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการ จากร้านค้าที่ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นอกจากโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาทผ่านแอปฯเป๋าตัง สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 70,000 บาทต่อเดือน และบัญชีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 5 แสนบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว ทางรัฐบาลยังมีโครงการ e-Refund คือให้คนไทยสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการซื้อสินค้าและบริการ มูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท โดยจะเริ่มช่วงต้นปี 2567

ทั้งนี้ รัฐบาลกำหนดเป็น e-Refund คือจะต้องเป็นการซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice) เพื่อส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการร้านค้าเข้าระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

               

นายเศรษฐากล่าวว่า มาตรการนี้ทำให้คนที่ไม่ได้รับสิทธิดิจิทัล วอลเลตก็สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย และทำให้ร้านค้าเข้าระบบภาษีดิจิทัลมากขึ้น

อย่างไรก็ดี นายเศรษฐา ระบุว่าในส่วนของมาตรการ e-Refund นี้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เสียภาษีทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ แม้ว่าจะได้รับเงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาทแล้วก็ตาม ไม่ได้จำกัดสิทธิอย่างใด เพราะถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ