เปิดเงื่อนไข แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ใช้ซื้ออะไรได้-ไม่ได้

เงินดิจิทัล

นายกฯ เศรษฐา เปิดเงื่อนไขแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ใช้จ่ายอะไรได้-ไม่ได้ ยืนยันใช้ได้ทุกร้านค้า ไม่จำเป็นต้องจด VAT

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐนตรี และ รมว.คลัง แถลงถึงเงื่อนไขการใช้เงินดิจิทัล 10,000 บาทว่า เรื่องของเงื่อนไข ซื้ออะไรได้ ไม่ได้ ประชาชนจะสามารถใช้ซื้อสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับบริการได้ ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้

ไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กัญชา กระท่อม พืชกระท่อม และผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อม ไม่สามารถนำไปซื้อบัตรกำนัล บัตรเงินสด ทองคำ เพชร พลอย อัญมณีได้ ไม่สามารถนำไปชำระหนี้ได้ ไม่สามารถจ่ายค่าเรียน ค่าเทอมได้ ไม่สามารถนำไปจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ หรือซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติได้ แลกเป็นเงินสดไม่ได้ แลกเปลี่ยนในตลาดต่าง ๆ ไม่ได้

               

นายเศรษฐากล่าวว่า เรื่องประเภทร้านค้า ขอชี้แจงให้ชัดว่าใช้ซื้อสินค้าได้ทุกร้านค้า ไม่ได้จำกัดแต่ร้านที่อยู่ในระบบภาษี ไม่จำเป็นต้องจด VAT ร้านค้ารถเข็น ร้านโชห่วย ร้านค้าที่อยู่บนแอปเป๋าตังใช้ได้หมด แต่ต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ และร้านค้าที่จะขึ้นเงินได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้น