ช้อปดีมีคืน ปลุกกำลังซื้อค้าปลีก คาดเงินสะพัด 4-5 หมื่นล้าน

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยเฮ หลังรัฐบาลเคาะใช้มาตรการช้อปดีมีคืน ชี้กุญแจสำคัญปลุกกำลังซื้อในประเทศ มั่นใจดันเงินสะพัด 4-5 หมื่นล้านบาทปี’65

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สมาคมผู้ค้าปลีกไทยได้ผลักดันโครงการ “ช้อปดีมีคืน” ร่วมกับภาคเอกชนและนำเสนอภาครัฐมาโดยตลอด เพราะสมาคมฯเล็งเห็นว่าการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ (Local Consumption) ถือเป็นกุญแจสำคัญในการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยได้โดยทันที และล่าสุดจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบมาตรการของขวัญปีใหม่ 2565  ของกระทรวงการคลัง ซึ่งรวมถึงโครงการช้อปดีมีคืน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีสูงสุด 3 หมื่นบาท สำหรับผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในระบบกว่า 3.7 – 4.0 ล้านคน

Advertisement

โดยนายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า สมาคม ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่รับฟังข้อเสนอของภาคเอกชน และให้ความสำคัญกับการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ โดยอนุมัติให้อัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบในครั้งนี้ผ่านโครงการช้อปดีมีคืน เพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษีสามารถนำค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 3 หมื่นบาท

ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่สมาคม ได้ผลักดันมาโดยตลอด ทั้งนี้ “ช้อปดีมีคืน” ที่จะเริ่มในต้นปี 2565 นี้ ถือเป็นการเริ่มต้นและเป็นกระสุนทางเศรษฐกิจนัดแรกในการอัดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยที่มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการใช้จ่ายของผู้คนได้ตรงจุด อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมมาตรการท่องเที่ยวของรัฐให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น คาดการณ์ว่าจะมีเงินสะพัดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจกว่า 4 – 5 หมื่นล้านบาท

Advertisement

“ในภาวะความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของโอไมครอน ที่อาจมีการควบคุมการเปิดรับนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้ามาในประเทศ มาตรการช้อปดีมีคืนนี้ จะเป็นมาตรการสำคัญในการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศและสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีได้เป็นอย่างดี ช่วยเร่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วและเร่งด่วน ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือ กระตุ้นให้เกิดการใช้สอยในประเทศด้วยการสนับสนุน SMEs ไทย กิน – ใช้ของไทย และเที่ยวเมืองไทย เพื่อเป็นการช่วยยกระดับเศรษฐกิจไทยให้กลับมาพลิกฟื้นได้โดยเร็ว”

สำหรับรายละเอียดของโครงการช้อปดีมีคืน มีดังนี้

  1. ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ของปี 2565
  2. กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่สามารถลดหย่อนภาษีได้จำนวน 3.7 – 4.0 ล้านคนทั่วประเทศ คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ 1.5 – 2.0 ล้านราย
  3. วงเงินเป็น 30,000 บาท คาดการณ์เงินสะพัดรวมอยู่ที่ 4 – 5 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้ GDP เติบโตขึ้นถึง 0.15%