เปิดประวัติ ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ผู้บริหารสูงสุดหญิงคนแรกในรอบ 140 ปี BJC

ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล จะเข้ารับหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC ในวันที่ 26 มิ.ย. 2566 นี้ และนับเป็นผู้นำสูงสุดหญิงคนแรกของบริษัทในรอบ 140 ปี

วันที่ 28 มีนาคม 2566 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC ประกาศแต่งตั้ง “ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล” ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป และนับเป็นการแต่งตั้งผู้บริหารหญิงคนแรกที่ขึ้นดำรงตำแหน่งสูงสุดของ BJC ในรอบ 140 ปี

โดย BJC ระบุเหตุผลของการตัดสินใจนี้ว่า ว่าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ มีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนธุรกิจของ BJC สู่ความสำเร็จในตำแหน่งกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสมาอย่างยาวนาน

ประวัติส่วนตัว

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ชื่อเล่น โอ๊ะ อายุ 47 ปี เป็นบุตรคนที่ 4 ของนายเจริญและคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี มีพี่น้อง 5 คน ดังนี้

Advertisement
  1. อาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอาคเนย์ เป็นพี่สาวคนโต
  2. วัลลภา ไตรโสรัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ จำกัด เป็นพี่สาวคนรอง
  3. ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นพี่ชายคนโต
  4. ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
  5. ปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ บริษัท แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นน้องชายคนเล็ก

สมรมกับนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล มีลูกด้วยกัน 3 คน เป็นผู้หญิง 2 คน และผู้ชาย 1 คน

ฐาปณี-อัศวิน เตชะเจริญวิกุ
ฐาปณี-อัศวิน เตชะเจริญวิกุล และลูก ๆ (ภาพจาก เพจ วัดสุทัศนเทพวราราม Wat Suthat)

การศึกษา

 • ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันเอ็มไอที (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

สำหรับผลงานที่ผ่านมาของ ฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประกอบด้วย ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร กรรมการการลงทุน และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัท ทีซีซี อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด อีกด้วย

อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการนำกลุ่มบีเจซี และบิ๊กซี เข้าร่วมในกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา ‘เราทำความดี ด้วยหัวใจ’ และได้รับรางวัลสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ประจำปี 2557 และ 2561

Advertisement

เผยแผน 5 ปี BJC

ฐาปณีกล่าวว่า แผนธุรกิจระยะยาว 5 ปี (2565-2569) ของ BJC จะใช้งบลงทุน 60,000 ล้านบาท แบ่งเป็นประมาณ 12,000-14,000 ล้านบาทต่อปี พร้อมวางเป้าหมายเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตลอดจนถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อตอบแทนสังคมไทย

โดย BJC มีผลงานที่แข็งแกร่งในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงมีศักยภาพในการรองรับการกระจายสินค้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย

ปัจจุบันกลุ่ม BJC มีจุดจำหน่ายสินค้ามากกว่า 236,000 สาขา ทั่วภูมิภาคเอเชีย อาทิ เมียนมา, มาเลเซีย, เวียดนาม, จีน, สปป.ลาว และกัมพูชา เป็นต้น

Advertisement

BJC ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าและบริการครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีกลุ่มธุรกิจแบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่

 • กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ (Packaging Supply Chain)
 • กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค (Consumer Supply Chain)
 • กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิค (Healthcare & Technical Supply Chain)
 • ธุรกิจการค้าปลีกและการค้าส่ง (Modern Trade Supply Chain)
 • กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ (Other business)

โดย ณ เดือนมีนาคม 2566 มีจำนวนพนักงานกว่า 54,000 คน ใน 6 ประเทศ