เปิดประวัติ “วิรัตน์ มีนชัยนันท์” พรรคเพื่อไทย ประธานสภา กทม.

ส.ก.มีนบุรี มายาวนานหลายสมัย

เปิดประวัติ “วิรัตน์ มีนชัยนันท์” ส.ก.มีนบุรี เพื่อไทย นั่งประธานสภากรุงเทพมหานครล่าสุด 

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย การประชุมสภากรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก เป็นประธานเปิดการประชุม โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีมติเลือกนายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี เป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 1 และนายอำนาจ ปานเผือก สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางแค เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 2

พร้อมทั้งเห็นชอบให้นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ เป็นโฆษกสภากรุงเทพมหานคร นายนริสสร แสงแก้ว นางสาวปิยะวรรณ จระกา นางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย และนายวิรัช คงคาเขตร เป็นรองโฆษก

ประชาชาติธุรกิจ ชวนทำความรู้จัก “วิรัตน์ มีนชัยนันท์” สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี จากพรรคเพื่อไทย เป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร ดังนี้

“วิรัตน์ มีนชัยนันท์” ส.ก.มีนบุรี มายาวนานหลายสมัย

นายวิรัตน์เป็นบุตรของนายไพฑูรย์-นางสุพัตรา มีนชัยนันท์ และหลานของ ดร.สุธี มีนชัยนันท์ มหาเศรษฐีที่ดินมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทของประเทศไทย ผู้นำชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน คหบดีเมืองมีนบุรี ประธานมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร และประธานกิตติมศักดิ์ผู้ทรงเกียรติถาวรหอการค้าไทย-จีน

Advertisement

นอกจากนี้ ยังเป็นน้องชายของนายวิชาญ มีนชัยนันท์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2 สมัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ส.ส. กทม.) พรรคเพื่อไทย

ข้อมูลจากเว็บไซต์พรรคเพื่อไทยระบุว่า มีประวัติการศึกษาจบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประสบการณ์การทำงาน  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี เคยเป็นผู้อำนวยการตลาดนัดจตุจักร และตำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นายวิรัตน์เข้าสู่เส้นทางการเป็น ส.ก. ตั้งแต่ปี 2544 ในนามพรรคไทยรักไทย แทนนายวิชาญพี่ชายที่ลาออกไปเล่นการเมืองระดับชาติ หลังจากนั้นนายวิรัตน์เล่นการเมืองท้องถิ่นเป็น ส.ก.มีนบุรีมายาวนานหลายสมัย

ก่อนที่จะได้รับการเสนอชื่อจากพรรคเพื่อไทย ได้เกิดการแข่งขันภายในพรรค โดยบ้านใหญ่ “อยู่บำรุง” ได้เสนอชื่อ “นวรัตน์ อยู่บำรุง” ส.ก.หนองแขม 7 สมัย อาวุโสที่สุดในสภา กทม.เข้าชิงเก้าอี้ แต่ที่สุดแกนนำเพื่อไทยเคาะตัว “วิรัตน์” และได้เป็นประธานสภา กทม.คนที่ 22

Advertisement