ชูศักดิ์ เชื่อสูตรเลือกตั้งหาร 100 พรรคเพื่อไทย ได้ปาร์ตี้ลิสต์เยอะมาก

ชูศักดิ์ ศิรินิล
ชูศักดิ์ ศิรินิล

ประธานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย ชี้เอาผลเลือกตั้งปี’62 มาคำนวณในสูตรหาร 100 ไม่ได้ แถมเพื่อไทยส่ง ส.ส.ไม่ครบทุกเขต มั่นใจครั้งนี้ปาร์ตี้ลิสต์จำนวนมาก

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการคำนวณ ส.ส.ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือร่างสูตรหาร 100 ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ว่าจากกรณีที่มีการนำผลคะแนนการเลือกตั้งปี 2562 มาคิดคำนวณว่าตามระบบหาร 100 ที่จะประกาศใช้พรรคใดจะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อเท่าไร โดยจะมีพรรคที่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อเพียงประมาณ 14 พรรคนั้น

ตนเห็นว่า คงจะเอาฐานคะแนนการเลือกตั้งปี 2562 มาคิดคำนวณไม่ได้ เนื่องจากการเลือกตั้งปี 2562 เป็นการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียว โดยเป็นระบบจัดสรรปันส่วนผสม เอาคะแนนเขตมาคิดคะแนนบัญชีรายชื่อ มีระบบปัดเศษ ถ้าได้ ส.ส.เขตเกิน ส.ส.พึงมีจะไม่ได้ ส.ส.บัญชีเลย ดังที่พรรคเพื่อไทยประสบมาแล้ว

แต่ระบบที่จะใช้ในการเลือกตั้งครั้งหน้านั้น เป็นแบบบัตรสองใบ แยกกันนับเหมือนการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 40 และการเลือกตั้งปี’54 พรรคที่ได้รับความนิยมมากมีโอกาสที่จะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อมาก พรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้าจึงจะเปลี่ยนแปลงไปจากการเลือกตั้งปี’62 ขณะเดียวกันพรรคกลาง ๆ หรือพรรคเล็ก ถ้าทุ่มเทรวมคะแนนหลาย ๆ เขตให้ได้ถึงสามแสนคะแนนก็จะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน ซึ่งในอดีตมีบางพรรคได้แต่ ส.ส.บัญชีรายชื่อก็มี

“ตัวเลขที่ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยจะได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 22 คนนั้น ยิ่งคลาดเคลื่อนไปใหญ่ เพราะนอกจากจะเป็นคนละระบบแล้ว การเลือกตั้งปี’62 มีการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 350 เขต พรรคเพื่อไทยส่ง ส.ส.เพียง 250 เขต ไม่ครบ 350 เขต ถ้าส่งครบ 400 เขตตามรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมปัจจุบัน จำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อจะมากกว่าที่คิดคำนวณออกมาเป็นจำนวนมาก” นายชูศักดิ์กล่าว